Presentatie position paper ‘Ethiek en AI in de praktijk, samenwerken en samen leren’

Gepubliceerd op: 13 april 2022

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid ziet Artificiële Intelligentie (AI) als dé nieuwe systeemtechnologie: een technologie die de maatschappij wezenlijk verandert. Dit is helemaal in lijn met de visie en de doelstellingen van de Nederlandse AI Coalitie. Vanaf het begin is er aandacht geweest voor maatschappelijke impact van AI, specifiek binnen de bouwsteen Mensgerichte AI. Vanuit de bouwsteen zijn er op basis van het ELSA concept drie speerpunten vastgesteld: Ethical, Legal and Societal Aspects. Dit position paper is een nadere invulling van de gezamenlijke ethische activiteiten.

Schrijver van het position paper, Daniël Tijink, over de focus: ‘We zetten in op een praktijkgerichte, participatieve en ontwerpgerichte aanpak van ethiek. Praktijkgericht wil zeggen dat er geleerd wordt vanuit de praktijk en voor de praktijk. Met participatie wordt beoogd de verschillende betrokkenen en hun waarden mee te nemen in het ontwerp. Het gaat daarbij niet alleen om het design van de AI-technologie, maar ook om het social design van de toepassingsomgeving en gebruikers.’

Platform voor ethisch ontwerp

Het platform PACE (Participative and Constructive Ethics) rond ethiek en AI is opgericht als een praktische invulling van de bovenstaande uitgangspunten. De missie is een ethisch verantwoorde vormgeving en gebruik van AI-toepassingen in de Nederlandse samenleving. Het platform van NL AIC verbindt daartoe kennis en praktijk en stimuleert het ethisch (her)ontwerpen van AI en de toepassingsomgeving. Daarom maken personen vanuit het bedrijfsleven, overheden, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties deel uit van het platform.

Het platform kent vier aandachtgebieden: praktische wijsheid, waar geleerd wordt van ethiek in de praktijk, methodiekontwikkeling, ethiek binnen organisaties en de dialoog met (inter)nationale ontwikkelingen en beleid. Het uitgangspunt is om stakeholders actief te betrekken en ethiek te gebruiken als een ontwerpende kracht, zowel voor de technologie, als van de toepassingsomgeving. Om van elkaar te leren en zo de ontwikkeling van mensgerichte AI te versnellen.

Samenwerken en samen leren

In de kern gaat het om twee dingen: samenwerken en samen leren. Het platform is een learning community of practice, het gaat om het delen van kennis en het leren, met elkaar en van elkaar. In de community vindt het praktijkleren plaats over de grenzen van verschillende vakgebieden, organisaties of projecten heen op basis van een gemeenschappelijke focus. De community streeft naar impact en doet haar inspiratie op uit de praktijk.

Interesse?

Het position paper is hier te downloaden, kijk hier voor meer informatie over het onderwerp Ethiek en het platform PACE . Wenst u meer informatie? Neem dan contact op met  Edwin Borst, secretaris van PACE, of Náhani Oosterwijk, coördinator van de werkgroep Mensgerichte AI.


Delen via: