Twee nieuwe ELSA Labs erkend met het NL AIC Label

NL AIC label

Gepubliceerd op: 23 januari 2024

Om onze visie op de ontwikkeling en toepassing van Artificiële Intelligentie in Nederland kracht bij te zetten, heeft de Nederlandse AI Coalitie het NL AIC Label ontwikkeld. Een NL AIC Label is een formele erkenning van (de kwaliteit van) een activiteit in lijn met de ambities en strategische doelen van de Nederlandse AI Coalitie.

Erkenning met het NL AIC Label

Met plezier delen we mee dat het ELSA Lab AI for Health Equity en het ELSA Lab Centre of Expertise Applied AI zijn erkend met het NL AIC Label. Zij voldoen naar inzicht van de NL AIC aan de doelstellingen en criteria die zijn opgesteld voor onderzoek en ontwikkeling van de Ethische (E, Ethical), Juridische (L, Legal), en Maatschappelijke (S, Societal) Aspecten van AI-toepassingen in een ELSA Lab. Het is de ambitie van beide ELSA Labs samen met inwoners, bedrijven, kennisinstellingen en de overheid te onderzoeken hoe AI verantwoord bij kan dragen aan de vorming van onze samenleving.

ELSA Lab AI for Health Equity
Het ELSA Lab AI for Health Equity gaat kennis genereren over belemmeringen en mogelijkheden om een rechtvaardige toegang tot de gezondheidszorg (met behulp) van Artificiële Intelligentie (AI) te garanderen. Dit ELSA Lab richt zich met HvA, UvA, VU, Amsterdam UMC en diverse andere private en publieke partners op mensgerichte, rechtvaardige en betrouwbare AI-toepassingen in de gezondheidszorg. Kijk hier voor meer informatie.

ELSA Lab Centre of Expertise Applied AI
Het ELSA Lab Centre of Expertise Applied AI (CoE AAI) draagt bij aan het behouden en aantrekken van AI-talent door te werken aan een aantrekkelijk AI-ecosysteem. Door zowel betrokken te zijn bij de ontwikkeling van onderwijs en trainingen als door wetenschappelijke AI-technologie naar de praktijk te brengen in toepassingen. Zo wordt toegepast onderzoek en onderwijs aan (maatschappelijke) vraagstukken vanuit bedrijven en organisaties verbonden en fungeert het ELSA lab als ingang voor arbeidsvraagstukken in de digitale economie. Kijk hier voor meer informatie.

De Nederlandse AI Coalitie feliciteert beide ELSA Labs met plezier met de erkenning van hun activiteiten met het NL AIC Label! De uitdagingen op het gebied van arbeidsvraagstukken en in de gezondheidszorg zijn groot en AI kan een positieve bijdrage leveren aan beide maatschappelijke uitdagingen. De coalitie wenst beide ELSA Labs en hun partners veel succes toe.

Van elkaar leven is essentieel

Binnen de community van de ELSA Labs worden kennis en ervaringen gedeeld, onder meer vanuit het Netwerkproject. Dit draagt bij aan een snelle leercurve om AI op een verantwoorde manier te ontwikkelen en toe te passen dankzij de inzet van alle ELSA Labs.

Interesse in het ELSA concept en ELSA Labs?

Indien u interesse heeft in het ELSA concept of de uitwerking hiervan in een ELSA Lab, dan nodigen we u van harte uit het position paper ‘ELSA Labs for Human Centric Innovation in AI’ te lezen, een innovatieaanpak voor mensgerichte AI. Daarnaast kunt u ook kennis nemen van het manifest Mensgerichte AI of het ELSA Labs magazine dat is uitgebracht. U kunt uiteraard ook contact opnemen met Willeke Klinker, werkgroep Mensgerichte AI, als u vragen heeft.

Delen via: