Lancering Key Digital Technologies call met ondersteuning vanuit het AiNed programma

Gepubliceerd op: 21 december 2021

Het betreft de call 2021-2-RIA- FocusTopic 1 met als onderzoeksgebied ‘Processing solutions for AI at the edge addressing the design stack and middleware’. Heeft u interesse om (samen met anderen) een projectvoorstel in te dienen? Onderwerpen met betrekking tot de ontwikkeling en toepassing van AI waarop ingeschreven kan worden met projecten vindt u op deze website (zie topic description). U vindt hier ook de supportomgeving met onder meer een handleiding, overige praktische informatie en een overzicht met veelgestelde vragen.

Nadere informatie call

Een KDT Onderzoeks- en Innovatieactie (RIA) bestaat voornamelijk uit activiteiten die gericht zijn op het verwerven van nieuwe kennis en/of het verkennen van de haalbaarheid van een nieuwe of verbeterde technologie, product, proces, dienst, methode, tool of oplossing. Met dit doel kan toegepast onderzoek, technologieontwikkeling en/of methode/tool en integratie, testen en valideren op een kleinschalig prototype in een laboratorium of gesimuleerde omgeving worden uitgevoerd. Een RIA-voorstel kenmerkt zich door:

  • Uitvoering door een consortium dat kan bestaan uit MKB, grote ondernemingen, universiteiten, instituten, publieke organisaties.
  • De ontwikkeling van innovatieve technologieën en/of deze op een innovatieve manier inzetten.
  • Gerichte demonstratie van de innovatieve aanpak in een relevant product, dienst of mogelijkheid, waarbij duidelijk wordt ingegaan op de toepassingen die relevant zijn voor maatschappelijke uitdagingen.
  • De waarde en potentieel aan te tonen in een realistische lab-omgeving die de beoogde toepassing reproduceert.
  • Het hebben van een ontwikkelplan met daarin de valorisatie voor het KDT-ecosysteem en de bijdrage aan de KDT-doelen en -doelstellingen.

Planning

  • De startdatum van de call is 18 januari 2022.
  • De deadline voor het inleveren van projectvoorstellen is 27 april 2022, 17.00 uur.

De Nederlandse AI Coalitie (NL AIC) zal deelnemers ondersteunen met actuele informatie en ook bijdragen aan het vinden van lokale partners via matchmaking waarmee samen projectvoorstellen kunnen worden ontwikkeld.

Informatie AiNed programma

Het AiNed programma is ontwikkeld door de NL AIC en helpt Nederlandse bedrijven en publieke instellingen om essentiële stappen te zetten met AI die van groot economisch én maatschappelijk belang zijn. Daartoe worden in de eerste fase van het programma publiek-private investeringen gedaan in vier programmaonderdelen: toepassen van AI-systemen, kennis- en innovatiebasis, mensen en vaardigheden, en samenwerken in het ecosysteem. Het AiNed programma heeft voor fase 1 een budget van € 276 miljoen toegewezen gekregen uit het Nationaal Groeifonds. Een aanvraag voor de vervolgfase is in voorbereiding.

Delen via: