Nieuwe activiteiten erkend met het NL AIC Label met als doel versterking van het AI-landschap

Gepubliceerd op: 21 september 2021

Waarom een NL AIC Label? 

De NL AIC streeft ernaar het Nederlandse AI-landschap te versterken. Met als doel om Nederland economisch en maatschappelijk de vruchten van Artificiële Intelligentie (AI) te laten plukken en internationaal met de koplopers mee te laten doen. Daartoe zullen de komende jaren vele projecten en programma’s worden uitgevoerd op het gebied van AI.  

Nieuwe activiteiten erkend met het NL AIC label 

Met plezier kunnen we meedelen dat de volgende activiteiten zijn erkend met het NL AIC Label. Het betreft deze keer twee ELSA Labs in oprichting die naar inzicht van de NL AIC voldoen aan de doelstellingen en criteria die zijn opgesteld voor onderzoek en ontwikkeling van de Ethische (E, Ethical), Juridische (L, Legal), en Maatschappelijke (S, Societal) Aspecten van AI-toepassingen in een ELSA Lab. Het is de ambitie van deze ELSA Labs samen met inwoners, bedrijven, kennisinstellingen en de overheid te onderzoeken hoe AI bij kan dragen aan de vorming van onze samenleving: 

 • ELSA Lab Cultural AI Lab  
  Beoogt AI-systemen te onderzoeken en ontwikkelen die zich impliciet of expliciet bewust zijn van de subtiele en subjectieve complexiteit van de menselijke cultuur. In het Lab gaat het zowel om het gebruik van AI om de menselijke cultuur te begrijpen als om het gebruik van kennis en expertise uit de geesteswetenschappen om AI-technologie te analyseren en te verbeteren.   
 • ELSA Lab Smart & Responsible Mobility Lab 
  Nieuwe vormen van mobiliteit (zoals zelfrijdende voertuigen en deelsystemen) roepen veel vragen op bij overheden, industrie en burgers over onder meer aansprakelijkheid, veiligheid, privacy, rechtvaardige toegang, en de maatschappelijke acceptatie van dergelijke systemen. Het doel van het Lab is een ecosysteem rondom de ethische, juridische en maatschappelijke aspecten van personenmobiliteit op te zetten om de juiste maatschappelijke discussie te voeren die nodig is om de toekomst vorm te geven en nog te kunnen bijsturen in ontwikkelingen voor de juiste maatschappelijke effecten van AI.  

Emile Aarts, voorzitter van de werkgroep Mensgerichte AI van de NL AIC: “We feliciteren deze nieuwe ELSA Labs van harte met de erkenning van hun activiteiten met het NL AIC Label en wensen hen veel succes toe bij het opzetten van hun consortium en het binnenhalen van de benodigde financiering om deze labs feitelijk te kunnen starten of uitbouwen.” 

Het NL AIC Label is eerder toegekend aan:  

 • ELSA Lab Armoede en Schulden
 • ELSA Lab Healthy Society & AI
 • ELSA Lab Leren met AI
 • ELSA Lab Public Policy Lab
 • ELSA Lab Stedelijke Digital Twins
 • ELSA Lab The AI, Media & Democracy Lab

Zie voor meer informatie het eerder gepubliceerde nieuwsbericht over deze ELSA Labs in oprichting. 

Versterking AI-landschap in Nederland 

Het NL AIC Label is bedoeld voor activiteiten die Nederland versterken door middel van onderzoek, onderwijs en innovatie in en met AI. Met een activiteit wordt een publiek-private samenwerking met een meerjarige looptijd bedoeld, vormgegeven als bijvoorbeeld een programma, project, een lab, of een community die de doelstellingen van de NL AIC kracht bij zetten. Een gelabelde activiteit: 

 • Versterkt en verbreedt de collectieve kennis van AI in Nederland; 
 • Creëert een oplossing voor gemeenschappelijke AI-uitdagingen; 
 • Versnelt (verantwoorde) AI-innovaties en implementaties in brede context; 
 • Draagt bij aan de samenwerking en verbinding over de waardeketen; 
 • Draagt bij aan het betrekken van en samenwerken met alle relevante partijen (quadrupel helix). 

Interesse in het ELSA concept en ELSA Labs? 

Indien u interesse heeft in het ELSA concept en de uitwerking hiervan in een ELSA Lab, dan nodigen we u van harte uit het position paper ‘ELSA Labs for Human Centric Innovation in AI’ te lezen, een innovatieaanpak voor mensgerichte AI. Als u vragen heeft over het ELSA concept, dan kunt u contact opnemen met Edwin Borst, coördinator van de werkgroep Mensgerichte AI. Heeft u vragen over één van de ELSA Labs, dan kunt u hiervoor ook terecht bij Edwin Borst, hij brengt u dan in contact met het betreffende ELSA Lab. 

Delen via: