Alles wijst erop dat Artificiële Intelligentie (AI) ook het onderwijs gaat veranderen. AI heeft een enorme potentie om de kwaliteit van onderwijs te verhogen. Maar hoe benutten we deze kansen voor alle groepen in de onderwijsketen? En hoe houden we daarbij oog voor de maatschappelijke en sociale aspecten? Dat lukt alleen in co-creatie tussen onderwijs, overheid, bedrijfsleven en inwoners van Nederland.

Dat het huidige onderwijs op veel vlakken niet meer zo goed aansluit bij wat de maatschappij van ons vraagt, is een veelgehoorde klacht. Steeds meer onderwijstools worden weliswaar al digitaal aangeboden, maar het is wel duidelijk dat er op dat vlak veel meer mogelijk is. En waarom krijgen scholieren en studenten nog niet standaard lesprogramma’s aangeboden die hun digitale vaardigheden vergroten?

De onderwijswereld staat aan de vooravond van een digitale transformatie, AI zou hier weleens een welkome aanjager kunnen zijn. Alleen gaat het wel om een technologie waar we zorgvuldig mee om moeten gaan, en al helemaal binnen het onderwijs.

Gepersonaliseerd onderwijs

Ondertussen is wel duidelijk dat AI hoe dan ook een belangrijke rol speelt in onderwijsvernieuwing, onderwijslogistiek en de manier waarop partijen binnen en buiten de onderwijsketen met elkaar samenwerken. AI kan de huidige ontwikkeling van personaliseren van onderwijs substantieel versnellen door studenten op maat te ondersteunen in hun eigen leerroute. Adaptieve leermiddelen worden dankzij AI nóg waardevoller voor studenten en docenten. En met de komst van AI verandert ook de rol van docenten. Kortom, AI heeft het in zich om de hele onderwijsketen te transformeren: van primair onderwijs tot wetenschappelijk onderwijs, in publiek én privaatonderwijs.

De grote vraag: hoe zorgen we ervoor dat de potentie van AI wordt ingezet voor talentontwikkeling en -benutting van alle leerlingen, studenten en werknemers? En hoe geven we de maatschappelijke en sociale aspecten van AI in het onderwijs vorm? Dat lukt alleen als we samenwerken met onderwijsorganisaties, onderzoeksinstellingen, bedrijven, overheid én inwoners van Nederland. Een samenwerking die is gebaseerd op co-creatie, met goede plannen én met een snelle doorvertaling en concrete acties in de onderwijsketen.

De werkgroep

Op het terrein van onderwijs de grootste kansen en uitdagingen voor AI identificeren en samenwerkingspartners verbinden, daar ligt de focus van de werkgroep. Om dat beter te kunnen doen, werken de deelnemers samen aan een overkoepelend programma. En omdat er duidelijk raakvlakken zijn met Human Capital is er ook regelmatig contact met deze werkgroep van de coalitie. Daarbij wordt de opgedane kennis gedeeld: niet alleen binnen de Nederlandse AI Coalitie, maar ook daarbuiten. Onderwijs is immers een belangrijk onderdeel van onze maatschappij, dus is het zaak dat echt alle betrokkenen mee kunnen praten over de inzet van AI tijdens leertrajecten.

AI in de praktijk

Het blijft niet bij praten. Deelnemers van de werkgroep hebben inmiddels meerdere pilots opgestart. Door AI-toepassingen in de praktijksituaties te testen, moet duidelijk worden wat de meerwaarde van die technologie binnen het onderwijs is en wat daarbij nog belangrijke aandachtspunten zijn. Zo lopen er momenteel pilots op het vlak van gepersonaliseerd leren.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de aanpak van de werkgroep Onderwijs? Lees het manifest en raadpleeg de use cases op het gebied van onderwijs.

Geïnteresseerd in dit thema en wilt u actief bijdragen? Word deelnemer van de NL AIC en profiteer van de kennis en het netwerk rondom Onderwijs en andere relevante AI-thema’s.

Delen via: