Belangrijke impuls voor ondersteuning AI-projecten mkb, uitslag bekend landelijke MIT-regeling

Gepubliceerd op: 15 juli 2022

We feliciteren de geselecteerde projecten van harte en zien uit naar de resultaten en hun bijdrage aan de ontwikkeling en toepassing van AI voor Nederland. Deze vanuit de Nederlandse AI Coalitie geïnitieerde en ondersteunde regeling is in samenwerking met de regionale organisaties opgezet. De regeling is uitgevoerd door RVO en wordt gefinancierd vanuit de kickstartmiddelen die beschikbaar zijn gesteld door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Het grote animo voor deze regeling vormt een goede basis voor een nieuwe call, die zal worden geïnitieerd in het kader van het AiNed programma van het Nationaal Groeifonds dat door de NL AIC is opgesteld.   

Versnelde toepassing van AI

De toegekende voorstellen vormen een mooi palet van relevante toepassingen van AI dat voor alle sectoren van onze maatschappij relevant is. Van intelligent onderhoud en geautomatiseerde drone inspecties van belangrijke infrastructuur, gezondheidszorg, groen in stadsplanning, analyse van media-uitingen, tot horticultuur en aquacultuur optimalisatie, optimalisatie van scheepvaartroutes en geluidsmeting in de gebouwde omgeving. Ook het gebruik van synthetische (niet persoonlijke) data voor AI-training in vele toepassingen is gehonoreerd.      

We wensen de penvoerders (Macomi B.V., Moos International B.V., Deeploy B.V., Lucidminds B.V., Supplai B.V., X-Cago B.V., Gearbox Innovations B.V., AppBakkers B.V., Dashmote B.V., LOBSTER Innovations B.V., eCONOwind B.V., MuniSense B.V.) en hun partners veel succes toe! Vanuit de NL AIC zullen we deze projecten volgen en u in de toekomst op de hoogte houden van hun vorderingen.

Ondersteuning mkb vanuit het AiNed programma 

AI-toepassingen dragen direct bij aan economische welvaart, maatschappelijk welzijn en het oplossen van grote maatschappelijke uitdagingen. Het mkb, waaronder ook veel startups, heeft hierin een belangrijke economische en innoverende rol. Uit onderzoek blijkt dat het mkb tegen vele barrières aanloopt bij het toepassen van AI. Om de kloof voor het mkb tussen de kennisbasis en toepassing in AI-innovaties te overbruggen, wordt de MIT-regeling verder ondersteund vanuit het AiNed programma

Nieuwe ronde MIT-regeling in najaar van start 

De NL AIC dankt allen die een voorstel hebben ingediend! De hoeveelheid en, naar wij vernomen hebben, ook de kwaliteit van ingediende AI-projecten is een belangrijke indicatie dat er in Nederland hard wordt gewerkt aan de ontwikkeling en toepassing van AI door het mkb.  

Als uw AI-project deze ronde niet is geselecteerd, dan nodigen we u van harte uit weer deel te nemen aan de volgende ronde. Deze gaat in het eerste kwartaal van 2023 van start en zal jaarlijks worden herhaald tot en met 2026. Via de website van het AiNed programma blijft u op de hoogte. 

Delen via: