NAIN: Nederlandse AI voor het Nederlands

text scanning
Sinds de introductie van deep learning modellen in 2013 hebben natural language processing (NLP) applicaties een vlucht genomen. Computers kunnen nu slimmer met tekst omgaan dan ooit tevoren.

AI lijkt tekst ook daadwerkelijk te kunnen begrijpen. AI kan teksten classificeren, het kan namen, adressen en andere entiteiten herkennen, weten waar een klant om vraagt in een chatbox en het kan zelfs volledige samenvattingen van documenten schrijven. Dit alles wordt mede mogelijk gemaakt door het trainen van AI op gigantische datasets.

In de praktijk blijkt dat de prestaties echter dalen zodra AI wordt toegepast op Nederlandse teksten. Zeker als er sprake is van domeinspecifieke teksten. Hoewel er wel degelijk initiatieven bestaan die state-of-the-art AI hebben getraind op grote hoeveelheden Nederlandse data (denk aan BERTje van de Universiteit Groningen), is op het gebied van Nederlandse AI nog erg veel te winnen valt. Zowel op het gebied van kennis en techniek, als op het gebied van de bias en transparantie van taalmodellen.

Daarnaast is  spraaktechnologie de laatste jaren een steeds groter onderdeel van ons leven geworden. We geven onze telefoons en smartspeakers met onze stem opdrachten  en steeds meer organisaties zien kansen in het verder automatiseren van klantenservices of het automatisch transcriberen van gesprekken, vergaderingen, en presentaties. Bestaande akoestische modellen en taalmodellen van gesproken Nederlands zijn echter nog niet goed in staat om te gaan met dialecten, accenten, straattaal, en spraak in specifieke domeinen.

Het doel van het project is spraaktechnologie beschikbaar te maken voor iedereen die Nederlands spreekt en daarvoor niet afhankelijk te zijn van de willekeur van grote buitenlandse commerciële partijen. De ambitie is de krachten te bundelen en als Nederland zelf een grote verbeterslag maken in spraaktechnologie, met name omdat het verzamelen en transcriberen van relevant trainingsmateriaal niet voor iedere individuele Nederlandse organisatie haalbaar is.

Inzet van Artificiële Intelligentie

NAIN beoogt een infrastructuur voor Nederlandse AI voor onze taal in te richten, bestaande uit de lijnen spraak en tekst. Op deze infrastructuur worden domeinspecifieke bouwstenen gebouwd zoals bijvoorbeeld  veiligheid, zorg en cultuur. Hierbinnen ligt de uitdaging om AI betrouwbaar en verantwoord te bouwen en zal ook grondig worden gekeken naar de vraagstukken rondom Data Delen. Het NAIN-project bouwt voort op reeds opgedane kennis en ervaring uit de markt en de onderzoekswereld, bijvoorbeeld het STEVIN-programma en BERTje. Het tracht lopende initiatieven bijeen te brengen om zo tot de meest optimale oplossingen te komen.

Welke uitdaging lost het op?

Het ontwikkelen van een eigen Nederlandse infrastructuur voor spraak en tekst geeft soevereiniteit. Op dit moment worden namelijk vooral modellen gebruikt voor het Engels, die ontwikkeld zijn door buitenlandse multinationals zoals Google. Bovendien levert een taalmodel dat speciaal ontwikkeld is voor het Nederlandse potentieel betere prestaties, bredere applicaties en meer controle over de ontwikkeling.

Samenwerkingspartners

In dit project, onder leiding van TNO, nemen de werkgroep Veiligheid, Vrede en Recht, het ministerie van Justitie en Veiligheid en het NFI deel en wordt er nauw samengewerkt met de NL Spraakcoalitie, werkgroep Cultuur en Media, werkgroep Gezondheid en Zorg, het bedrijfsleven en kennisinstellingen. Er worden subgroepen gestart op onder meer spraak (technisch), tekst (technisch), data delen en verantwoorde AI om zo het voorstel inhoudelijk verder te brengen.

Delen via:
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook

Meer informatie

Organisatie

Bouwstenen

De NL AIC werkt samen aan de benodigde kennis, expertise en resultaten op vijf thema’s, ook wel bouwstenen genoemd, die belangrijk zijn voor een innovatieve impact in economische en maatschappelijke toepassingsgebieden.

Toepassingsgebieden

AI is een generieke technologie die uiteindelijk haar toepassing vindt in alle sectoren. Het is van belang in te zetten op specifieke, voor Nederland relevante sectoren, waar goede resultaten te behalen zijn en waar kennis en ervaring opgeschaald kan worden voor toepassing in andere sectoren.

Word deelnemer

Om initiatieven in Artificial Intelligence te stimuleren en te verbinden, zijn we er als Nederlandse AI Coalitie van overtuigd dat een actieve samenwerking met een breed palet aan stakeholders essentieel is. In het eigen vakgebied en met andere stakeholders in het ecosysteem om een zo groot mogelijke impact te bereiken voor de ontwikkeling en toepassing van AI in Nederland. Vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven (groot, klein, startup), overheid, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties kunnen deelnemen.

Geïnteresseerd? Kijk voor meer informatie op de pagina over de NL AIC.