AI-Brevet for Business & Government

Om goed gebruik van AI te laten slagen is basiskennis nodig. Besturen/directies/managers kijken nog te veel vanuit het perspectief van bedreigingen en risico’s voor de organisatie (denk aan datalekken), in plaats van de kansen die met nieuwe technologie en digitalisering samenhangen. Er moet aandacht zijn voor beide kanten.

In digitaalvaardige organisaties is beter begrip van hoe toepassingen van technologieën als AI, big data, analytics impact kunnen hebben op verbeterde klantervaring en nieuwe business modellen. Bovendien zijn professionals beter in staat om het gesprek aan te gaan met de CIO’s en datateams over toekomstige ontwikkelingen. Ze kunnen de risico’s afzetten tegen de kansen en meedenken over het strategisch inzetten van nieuwe technologie. Het gaat dus naast basiskennis ook om het creëren van een andere mindset.

Vanuit deze optiek is het AI examen ontwikkeld door NL AIC en partners.

Examen

Dit examen meet het vereiste kennisniveau voor professionals die in hun werkomgeving AI willen inzetten en voor (project)managers en directies die op basis van AI input beslissingen nemen. Het ‘AI-Brevet for Business & Government’ toont aan dat u als professional, werkgever of opleidingsinstanties de vertaalslag kunt maken van business vraagstukken naar AI-oplossingen. Dit certificaat biedt daarmee meerwaarde voor de professional zelf, organisaties opzoek naar gekwalificeerde professionals en voor opleidingsinstanties opzoek naar accreditatie.

Voor wie?

Voor de professional in de breedste zin van het woord. Het is toegankelijk en bedoeld om een grote groep hbo+’ers in de Nederlandse arbeidsmarkt te bereiken. Zowel directies, managers als professionals die in aanraking komen met data en tech. 

Wat kun je van het brevet verwachten?

Het AI-Brevet:

 • Is voor de professional in de breedste zin van het woord. Het is toegankelijk en bedoeld om een grote groep hbo+’ers in de Nederlandse arbeidsmarkt te bereiken
 • Is gericht op de toepassing van AI in het bedrijfsleven. Wat kan je ermee? Hoe kan je het gebruiken in jouw werkveld? En hoe kan je jouw organisatie inrichten om gebruik te maken van AI? De diepgaande kennis over het technisch ontwikkelen van AI is geen onderdeel van ‘AI for Business’.
 • Is gebaseerd op breed geaccepteerde wetenschappelijke inzichten en bevat alle elementen die van belang zijn voor het toepassen van AI
 • Is bedoeld als standaard kennisniveau op gebied van het toepassen van AI. Het is de bedoeling dat deze standaard richting geeft aan trainingsorganisaties zodat professionals opgeleid worden conform een afgesproken standaard vanuit de Nederlandse maatschappij, vertegenwoordigd door de NL AIC
 • Creëert een standaard voor het kennisniveau op het gebied van de AI-toepassing die waarde heeft voor de arbeidsmarkt en voor professionals en organisaties die op zoek zijn naar gekwalificeerde professional

Dit zeggen Simon en  Rosaline die het certificaat al behaald hebben:

Wat wordt getoetst tijdens het examen?

 1. De toepassingen en voordelen van AI
 2. Data, robots en definitie van AI
 3. Voorspellingen, algoritmes, machine- en deep learning
 4. Bouwen en beoordelen van een AI-toepassing
 5. Datamanagement for AI
 6. Ethiek en betrouwbaarheid
 7. Organisatorische succesfactoren om mens en machine samen te laten werken
 8. De toekomst van AI

Lees meer over de certificering in de syllabus.

Voor opleiders

Hoe zorg je als opleidingsinstantie dat jouw AI-opleiding opvalt tussen het grote aanbod aan AI-cursussen? En hoe toon je aan dat jouw opleiding aan de vereiste marktstandaarden voldoet? Het aanbod aan AI-opleidingen is enorm, van bewustwording tot AI-specialist en toepasser. Voor opleidingsinstanties zijn dergelijke trainingen lastig te accrediteren. Opleiders kunnen daarom gebruik maken van het AI-brevet” om aan te tonen dat cursisten na hun opleiding de vertaalslag kunnen maken van business vraagstukken naar AI-oplossingen. Opleiders I.AMDigital en AXVECO hebben al opleidingen ontwikkeld die voorbereiden op het behalen van het AI-brevet. Bent u een opleider en benieuwd hoe u het AI-Brevet zou kunnen inzetten? Neem contact op met de NL AIC.

Partners

De NL AIC heeft gekozen voor Van Haren Learning Solutions als onafhankelijke certificeringsorganisatie.

Delen via:

Gerelateerd nieuws

Er zijn geen nieuwsberichten gevonden.