European AI Startup Landscape

SuSu

Sinds januari 2022 draagt de Nederlandse AI Coalitie een selectie van de meest veelbelovende Nederlandse AI-startups aan voor het European AI Startup Landscape: een initiatief om het AI-startup ecosysteem van Europa in kaart te brengen en vertrouwen in de kwaliteit van deze startups te stimuleren.

Het European AI Startup Landscape is een gecentraliseerde database en geeft een duidelijk overzicht van de AI-startups ingedeeld naar land en categorie. Tijdens het NL AI Congres van 2023 is een aparte visual gepresenteerd van de Nederlandse startups (inclusief website) die de coalitie samen met partners heeft ingebracht. 

Anita Lieverdink (Startups & Scale-ups, NL AIC): “Het is geweldig dat Nederland deelneemt aan het European AI Startup Landscape. Het is een mooie manier om onze geselecteerde startups op het internationale toneel te promoten en daarmee hun toegang tot potentiële klanten, partners en investeerders te versterken.”

Stef Prinssen (AI-hub Zuid-Holland): “We zijn erg enthousiast over deze kans die de NL AIC biedt om Nederlandse bedrijven een internationaal podium te geven. In het verlengde hiervan zien we aanvullende kansen voor Europese matchmaking, waar we vanuit regionale AI-hubs en partners graag een bijdrage aan leveren.”

Hieronder volgt een overzicht van het selectieproces:

  1. U kunt uw startup of scale-up registeren via dit inschrijfformulier
  2. Een onafhankelijke commissie beoordeelt de inschrijvingen, op basis van gezamenlijk vastgestelde criteria. Bedrijven moeten bijvoorbeeld AI in de kern hebben, of een aanzienlijk gebruik van AI laten zien. Daarnaast moeten zij voldoende groot zijn en minder dan 10 jaar geleden zijn opgericht.
  3. De geselecteerde bedrijven worden elk kwartaal toegevoegd aan het Landscape. Elke nieuwe deadline wordt door de Nederlandse AI Coalitie (NL AIC) gecommuniceerd via LinkedIn. Aanmeldingen na de deadline zullen in het daaropvolgende kwartaal worden meegenomen. Als uw bedrijf nog niet voldoet aan de criteria, wordt u hiervan op de hoogte gebracht en kunt u zich in de toekomst opnieuw inschrijven.
  4. Hoewel niet iedere onderneming zal voldoen aan de criteria, is elke inschrijving waardevol. De NL AIC en het netwerk van AI-hubs in Nederland wil elke start-/scale-up ondersteunen. Zo organiseert de NL AIC matchmaking, kennisuitwisseling en zijn er specifieke initiatieven om voor startups toegang tot data, partners, kapitaal en talent te verbeteren. Lees hier meer over onze activiteiten voor het bouwen van een gezond ecosysteem.
  5. Om de kwaliteit te waarborgen willen we het Landscape graag up-to-date houden. Daarom zullen we startups en scale-ups die op het landscape verschijnen na een jaar herevalueren.

Bij vragen over de evaluatie of het proces kunt u terecht bij de werkgroep Startups & Scale-ups van de NL AIC. 

Delen via:

Gerelateerd nieuws

Er zijn geen nieuwsberichten gevonden.