De AI-Parade is een initiatief van de werkgroepen Cultuur en Media, Publieke Diensten en Mensgerichte AI van de Nederlandse AI Coalitie. De AI-Parade reist tot en met 2023 langs 35 bibliotheken door het hele land, waar debatten, workshops en tentoonstellingen worden aangeboden. Het gaat om een variatie aan aansprekende activiteiten, die een groot publiek kunnen bereiken.

Doel van de AI-Parade

Het doel van de AI-Parade is om met één miljoen burgers in gesprek te gaan over AI. De impact en het bereik van de AI-Parade worden zorgvuldig gemeten. De opgehaalde input wordt vanuit de deelnemende bibliotheken teruggekoppeld aan de Nederlandse AI Coalitie.

De bibliotheek als ontmoetingsplek

De bibliotheek is bij uitstek geschikt voor de AI-Parade: de laagdrempeligheid van deze plek maakt dat zelfs een complex begrip als AI inzichtelijk kan worden gemaakt. Niet voor niets is 1 op de 5 inwoners van Nederland lid van de bibliotheek en worden alle bibliotheken samen jaarlijks zo’n 62 miljoen keer bezocht. Bibliotheken hebben bovendien een belangrijke taak in het actief ondersteunen van burgers in hun participatie in de informatiesamenleving, bijvoorbeeld in de vorm van scholing en het faciliteren van de dialoog met en tussen burgers.

Activiteiten

In elke deelnemende bibliotheek worden één maand lang activiteiten opgezet langs drie pijlers: expositie, dialoogsessies en workshops. De bibliotheek wordt vrijgelaten in de vorm. De betrokken bibliotheken zijn als co-creator van het programma zelf verantwoordelijk voor de programmering. De expositie wordt door de KB ontwikkeld, samen met het bibliotheekveld en AI-hubs in de regio. Voor het opzetten van de dialoogsessies worden de bibliotheekmedewerkers getraind. Lezingen en workshops worden georganiseerd door de bibliotheek in samenwerking met de lokale partners. Daarbij is het de wens om lokale onderwerpen specifiek aandacht te geven in de bibliotheek van dat werkgebied. Op deze manier kent de AI-Parade een generiek deel en een lokaal gebonden deel.

Planning en werkwijze

De start van de AI-Parade vond plaats in drie pilotbibliotheken in Overijssel om het algemene deel van de AI-Parade mee te ontwikkelen en te testen. Deze pilotbibliotheken werkten samen met betrokken regionale partijen op het gebied van AI. Na deze voorbereidingen zijn de volgende bibliotheken met de ontwikkelde formats en methoden aan de slag gegaan. Op deze manier ontstaat een cyclus waarbij continu kennis wordt uitgewisseld en van elkaars ervaringen wordt geleerd. Hierbij spelen de impactmetingen een belangrijke rol. De resultaten worden vastgelegd en na afloop van de AI-Parade gepubliceerd door de NL AIC.

Financiering

Om de AI-Parade te kunnen uitvoeren, heeft de Koninklijke Bibliotheek financiering ontvangen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de programmalijn digitaal burgerschap van Stichting Pica, de Nederlandse AI Coalitie en het Netwerk Mediawijsheid. De NL AIC fungeert hierbij als adviesorgaan en biedt tevens praktische ondersteuning en input bij het ontwikkelen en uitvoeren van de AI-Parade.

Meer informatie

Bent u geïnteresseerd in meer informatie over de maatschappelijke dialoog? Bezoek dan deze pagina of neem contact op met Náhani Oosterwijk. Wilt u meer weten over het ELSA concept, dan kunt u deze pagina raadplegen.

Delen via:

Gerelateerd nieuws

Er zijn geen nieuwsberichten gevonden.