De grote impact van Artificiële Intelligentie (AI) als systeemtechnologie op mens en maatschappij brengt een bijzondere verantwoordelijkheid met zich mee. Daarom wordt vanuit de werkgroep Mensgerichte AI naar manieren gezocht om samen met mensen te leren en te ontdekken wat de beste en meest wenselijke AI-oplossingen zijn.

Dit geldt ook voor de juridische aspecten die een rol spelen bij de ontwikkeling en toepassing van AI. Op sommige vragen is eenvoudig een antwoord te geven. Op andere vragen niet. En wat is het moment waarop u vragen moet stellen over de juridische aspecten? Is dat bij de opdracht voor ontwikkeling van een AI-toepassing, de oplevering van een prototype of het in gebruik nemen van een AI-toepassing? Door onbekendheid met AI, of een verkeerd beeld van AI, zien organisaties (bedrijfsjuristen) veel risico’s en zijn ze terughoudend met het benutten van kansen die door AI worden geboden. De antwoorden zijn vaak wel al beschikbaar, maar ze zijn opgeschreven voor en door juristen. Daarnaast zijn ze verspreid over de websites van, onder meer, overheden, brancheorganisaties en kennisinstellingen.

Daardoor is de acceptatie van AI door bedrijven en overheden nog steeds (te) laag. Om de snelheid van de ontwikkeling en toepassing van mensgerichte AI te verhogen, worden vanuit de werkgroep nieuwe inzichten in kaart gebracht en de juiste partijen met elkaar in contact gebracht.

Europese regelgeving voor toepassing van AI

Aangezien AI diep in het leven van mensen kan ingrijpen, heeft Brussel regelgeving voor toepassingen van deze technologie aangekondigd. AI-ontwikkelaars zijn straks verplicht om extra zorgvuldig te werk te gaan. Degene die AI-toepassingen ontwikkelen, maar ook gebruikers van AI toepassingen, moeten zelf vaststellen in welke risico categorie de AI-toepassing valt en of deze aan de wet- en regelgeving voldoet. De werkgroep Mensgerichte AI staat volledig achter het besluit van Europa om met speciale regelgeving een streep in het zand te zetten en dat daarbij heel expliciet voor ethische uitgangspunten is gekozen, waarbij de menselijke waardigheid centraal staat. Dat gaat ongetwijfeld helpen om tot betrouwbare en mensgerichte AI te komen.

Legal Parade

De grote impact van Artificiële Intelligentie (AI) als systeemtechnologie op mens en maatschappij brengt een bijzondere verantwoordelijkheid met zich mee. Daarom wordt vanuit de werkgroep Mensgerichte AI naar manieren gezocht om samen met mensen te leren en te ontdekken wat de beste en meest wenselijke AI-oplossingen zijn. Dit geldt ook voor de juridische aspecten die een rol spelen bij de ontwikkeling en toepassing van AI. Wilt u meer informatie of een bijdrage leveren? Bezoek dan de pagina van de Legal Parade.

Platform Legal AIR

Hoe ondersteunt de werkgroep organisaties die zich bezighouden met de praktische toepassing van AI? Hoe weet men welke wet- en regelgeving in acht moet worden genomen? De werkgroep Mensgerichte AI draagt hiertoe actief bij aan het initiatief Legal AIR. Een kennisplatform waar op een laagdrempelige manier specifieke informatie voor iedereen wordt aangeboden. Waar modeldocumenten te downloaden zijn en vragen over AI in de praktijk aan experts op het gebied van juridische vraagstukken kunnen worden gesteld.

Wanneer een vraag niet eenvoudig is te beantwoorden (met informatie op het kennisplatform), dan kunt u via het kennisplatform in contact worden gebracht met een expert die uw vraag kan beantwoorden. Dan kan een vraag zijn op het gebied van onder meer data science, cyberveiligheid, data-ethiek en juridisch.

Wanneer u als expert ingeschakeld wilt kunnen worden voor deze complexe vragen, dan kunt u dat laten weten via het kennisplatform Legal AIR.

Meer informatie

Bent u geïnteresseerd? Bezoek het kennisplatform Legal AIR voor meer informatie of lees het interview met Bart Schermer en Jos van der Wijst over de voorgestelde Europese wet- en regelgeving.

Delen via:

Gerelateerd nieuws

Er zijn geen nieuwsberichten gevonden.