AI-hubs

AI-netwerk: een gezamenlijke aanpak. Samen fungeren de AI-hubs als gezamenlijk aanspreekpunt voor bedrijven en kennisinstellingen in de regio die willen werken met AI.
Bijdragen aan de ontwikkeling van AI in Nederland?
Sluit je dan aan bij de NL AIC.
Blijf up-to-date van het laatste nieuws omtrent de NL AIC

Contact

Heeft u vragen? Mail naar info@nlaic.com. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Laatste berichten

AI-hubs

De NL AIC kiest voor het opzetten van één nationaal AI-netwerk, dat opereert als één coherent geheel. De hiertoe gevormde AI-hubs in de verschillende regio’s van Nederland spelen een belangrijke rol in het verbinden en betrekken van lokale bedrijven, kennisinstellingen en andere organisaties die werken met Artificiële Intelligentie (AI). Bestaande samenwerkingsverbanden worden hiermee verstevigd en verder uitgebouwd. Dit alles om te komen tot versnelling van technologische ontwikkelingen, van innovatie, van maatschappelijke inbedding en van economische ontwikkelingen.

AI-hub Amsterdam

De AI-hub Amsterdam vertegenwoordigt met haar programma ‘AI Technology for People’ het wetenschaps- en innovatie-ecosysteem van Amsterdam en werkt nauw samen met internationale netwerken zoals ELLIS en CLAIRE. Het ICAI-hoofdkantoor bevindt zich in Amsterdam en Amsterdam is landelijke trekker van het zwaartekracht programma Hybrid Intelligence, van het long term program ROBUST en het TTT.AI consortium. Daarmee is Amsterdam bovendien goed aangehaakt bij het landelijk netwerk van kennisinstellingen en bedrijven. Centraal in de aanpak staan drie thema’s, die allemaal een grote impact hebben op ons dagelijks leven en de sociaal-economische ontwikkeling in de regio: AI for Health, AI for Business Innovation en AI for Citizens. De AI-hub is zowel sterk in high end onderzoek van AI-technologie, AI-toepassingen en onderzoek naar de sociale-, ethische- en juridische aspecten. Drie ELSA labs werken aan aspecten als kansenongelijkheid, media & democracy en op cultureel gebied Amsterdam is in de lead op de domeinen Gezondheid (zie bijvoorbeeld Smart Health Amsterdam; The network for data & AI driven innovation in the Amsterdam Life Sciences & Health Sector), FinTech, de Service- en Tech industry, de Creatieve sector en het Publieke domein. Meer informatie vindt u op de website van de AI-hub Amsterdam.

AI-hub Brainport

De AI-hub Brainport is de krachtenbundeling op Artificiële Intelligentie in Brabant. Op het gebied van data en AI zijn er grote kansen voor Brabant. Niet alleen de ontwikkeling van de technologie, maar juist de toepassing ervan in verschillende sectoren. De AI-hub Brainport brengt het regionale bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen, overheden en publieke organisaties in Brabant samen met als doel om bestaande samenwerkingsverbanden verder uit te bouwen op het snijvlak van AI en onderzoek en innovatie, onderwijsontwikkeling voor professionals en studenten, maatschappelijke uitdagingen en het gezamenlijk ondersteunen van startups, scale-ups en mkb. De komende jaren worden de pijlen ingezet op het bouwen van een AI-ecosysteem gebaseerd op samenwerking, diepgaande kennis van systeemintegratie en het omzetten van kennis in commercieel haalbare producten en oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen, zoals slimme en veilige mobiliteit, verduurzaming en digitalisering van de industrie en betaalbare gezondheidszorg. Dit doet de hub als onderdeel van de NL AIC, het nationale AI-innovatienetwerk en in samenwerking met de andere AI-hubs, nationaal en internationaal. Meer informatie vindt u op de website van de AI-hub Brainport.

AI-hub Brightlands

Een alliantie van bedrijven, kennisinstellingen en andere organisaties brengt de belangrijkste AI-expertise in Limburg samen in de AI-hub Brightlands, met de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen als kern. De AI-hub past haar hoogwaardige kennis op het gebied van AI en data science toe op gebieden als gezondheid en zorg, onderwijs, publieke dienstverlening, publieke veiligheid en technische industrie. Met veel aandacht voor de maatschappelijke, ethische en juridische impact van deze ontwikkelingen. Samen innoveren over grenzen heen, met als doel ontwikkelingen te versnellen als antwoord op de sociale en economische opgaven van de regio en daarbuiten. Enkele voorbeelden zijn opgaven rond brede welvaart en de menselijke maat in de digitale transitie, maar ook het stimuleren van talentontwikkeling en de innovatiekracht van startups en mkb-bedrijven. Meer informatie vindt u op de website van de AI-hub Brightlands.

AI-hub Midden-Nederland

De AI-hub Midden-Nederland geeft een boost aan de digitale innovaties in de regio Utrecht en is de plek waar ondernemingen, overheden en kennisinstellingen elkaar op het gebied van AI kunnen ontmoeten en inspireren. De AI-hub focust zich vooral op de thema’s cultuur en media, energie en duurzaamheid, gebouwde omgeving, gezondheid en zorg en mobiliteit.

Met zo’n 800 bedrijven, waarvan 170 start-ups, heeft de AI-hub een regionale functie om een community rondom AI op te bouwen. Zo organiseren we onder andere Studio Connect sessies en meetups met de community, koppelen we vraag en aanbod aan elkaar en delen we financieringsmogelijkheden voor ondernemers. Daarnaast leggen we betekenisvolle verbindingen met partners buiten de regio en in Europa. Meer informatie vindt u op de website van de AI-hub Midden-Nederland.

AI-hub Noord-Nederland

De AI-hub Noord-Nederland richt zich op de ontwikkeling van AI-toepassingen op het gebied van energie, gezondheid, industrie, landbouw, maritiem, mobiliteit en veiligheid. De AI-hub sluit aan bij reeds bestaande ecosystemen in Noord-Nederland en initieert sectoroverschrijdende AI-projecten vanuit de behoefte van de bedrijven in verschillende sectoren. De focus ligt op drie thema’s; het delen van data, het investeren in kennis over digitalisering en AI (Human Capital), en de ontwikkeling van autonome systemen. Er wordt gestreefd naar een evenwicht tussen de publieke en private sector. Zowel het hoger wetenschappelijk onderwijs als de hogescholen, Noordelijke kennisinstituten en de mbo-instellingen zijn binnen elk project vertegenwoordigd. Meer informatie vindt u op de website van de AI-hub Noord-Nederland.

AI-hub Oost-Nederland

De AI-hub Oost-Nederland is er voor ondernemers, kennisinstellingen en overheden in de regio die met AI (willen) werken. De AI-hub richt zich vooral op AI-toepassingen op het gebied van energie, gezondheid, industrie, onderwijs en voeding. Thema’s waar de regio sterk in is, die een positieve invloed hebben op mens en milieu, en waar economische kansen liggen. De AI-hub brengt partners, projecten en financieringsmogelijkheden in kaart en helpt bij het leggen van de juiste verbindingen. Meer informatie vindt u op de website van de AI-hub Oost-Nederland.

AI-hub Zuid-Holland

De AI-hub Zuid-Holland vormt één uithangbord en één gezamenlijk aanspreekpunt voor organisaties in Zuid-Holland die willen werken met AI. De focus ligt op geïntegreerde AI-kennisontwikkeling en innovatie naar het ondersteunen en vormgeven van sterke toepassingsgebieden van AI zoals Energie en Duurzaamheid, Gezondheid en Zorg, Haven en Maritiem, Technische Industrie en Vrede, Veiligheid en Recht. Meer informatie vindt u op de website van AI-hub Zuid-Holland.

Delen via:

Bouwstenen

De NL AIC werkt samen aan de benodigde kennis, expertise en resultaten op vijf thema’s, ook wel bouwstenen genoemd, die belangrijk zijn voor een innovatieve impact in economische en maatschappelijke toepassingsgebieden.

Toepassingsgebieden

AI is een generieke technologie die uiteindelijk haar toepassing vindt in alle sectoren. Het is van belang in te zetten op specifieke, voor Nederland relevante sectoren, waar goede resultaten te behalen zijn en waar kennis en ervaring opgeschaald kan worden voor toepassing in andere sectoren.

Word deelnemer

Om initiatieven in Artificial Intelligence te stimuleren en te verbinden, zijn we er als Nederlandse AI Coalitie van overtuigd dat een actieve samenwerking met een breed palet aan stakeholders essentieel is. In het eigen vakgebied en met andere stakeholders in het ecosysteem om een zo groot mogelijke impact te bereiken voor de ontwikkeling en toepassing van AI in Nederland. Vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven (groot, klein, startup), overheid, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties kunnen deelnemen.

Geïnteresseerd? Kijk voor meer informatie op de pagina over de NL AIC.