Legal Parade

De grote impact van Artificiële Intelligentie (AI) als systeemtechnologie op mens en maatschappij brengt een bijzondere verantwoordelijkheid met zich mee. Daarom wordt vanuit de werkgroep Mensgerichte AI naar manieren gezocht om samen met mensen te leren en te ontdekken wat de beste en meest wenselijke AI-oplossingen zijn. Dit geldt ook voor de juridische aspecten die een rol spelen bij de ontwikkeling en toepassing van AI.

Start Legal Parade

De Nederlandse AI Coalitie (NL AIC) vindt het belangrijk dat het bedrijfsleven en organisaties zich optimaal kunnen voorbereiden op een thematiek die soms vrij complex is. De snelle ontwikkeling van AI in combinatie met de stand van zaken rond de AI-verordening levert voor veel ondernemers en organisaties vele vragen op. Vandaar dat de werkgroep Mensgerichte AI het initiatief neemt tot de Legal Parade. Met als doel organisatie wegwijs te maken over de aankomende Europese AI Act en daarmee samenhangende wet- en regelgeving.  

Er bestaan inmiddels veel wetten die van toepassing zijn op verschillende producten en diensten binnen het digitale domein. Denk bijvoorbeeld aan de Data Act, de DMA, de DSA, de CRA, de NIS II, de Auteurswet, de Databankwet en de AVG. De Nederlandse AI Coalitie (NL AIC) wil graag in samenwerking met partijen in haar juridische netwerk en de AI-hubs inzichtelijk maken wat organisaties nu al doen onder bestaande regels (denk aan het uitvoeren van een DPIA onder de AVG) en wat ze daar bovenop moeten doen om in de toekomst aan de AI Act te voldoen. 

Meer informatie

Er is een eerste overzicht opgesteld van veelgestelde vragen. Dit zal regelmatig worden bijgewerkt. Staat uw vraag hier niet bij? Neem dan contact op met Náhani Oosterwijk. Daarnaast is er een compact overzicht beschikbaar van de wet – en regelgeving die betrekking heeft op digitale producten en diensten. Het is ook mogelijk nader contact op te nemen met juridische experts die u kunnen helpen bij specifieke vraagstukken. Hier kunnen kosten aan verbonden zijn. Neem voor meer informatie contact op met Náhani Oosterwijk. 

Opzet Legal Parade 

Samen met de werkgroepen Veiligheid, Vrede en Recht, Publieke Diensten en Internationaal wordt er content ontwikkeld om de implicaties van de AI Act en de daarmee samenhangende wetgeving inzichtelijk te maken. Ook de ministeries Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties, Economische Zaken en Klimaat, en Justitie en Veiligheid zijn betrokken. Dit team van experts vanuit NL AIC werkgroepen, ministeries en toezichthouders geeft gezamenlijk de inhoud van de Legal Parade vorm en draagt zorg voor de communicatie. 

De inhoud van de Legal Parade zal intern en extern worden verspreid. Via de interne community voor deelnemers aan de NL AIC en via bijeenkomsten die regionaal worden georganiseerd vanuit de AI-hubs. Ook tijdens externe events komt de Legal Parade aan bod. Met als beoogd resultaat goed geïnformeerde betrokkenen in het AI-ecosysteem, zodat men zich kan voorbereiden op een verantwoorde implementatie van de AI Act. 

Interesse?

Wilt u meer informatie over de werkgroep Mensgerichte AI, het ELSA concept en de activiteiten, dan nodigen we u graag uit deze pagina  te bezoeken.

Delen via:

Gerelateerd nieuws

Er zijn geen nieuwsberichten gevonden.