Bouwstenen

Contactpersoon

Anita Lieverdink

Voorzitter werkgroep Startups en Scale-ups

Annekaat van Welsem

Projectmedewerker
Nederlandse AI Coalitie

European AI Startup Landscape

Sinds januari 2022 draagt de Nederlandse AI Coalitie een selectie van de meest veelbelovende Nederlandse AI-startups aan voor het European AI Startup Landscape: een initiatief om het AI-startup ecosysteem van Europa in kaart te brengen en vertrouwen in de kwaliteit van deze startups te stimuleren.

Het European AI Startup Landscape is een gecentraliseerde database en geeft een duidelijk overzicht van de AI-startups ingedeeld naar land en categorie. Rondom het NL AIC evenement van 2022 is een aparte visual gecreëerd van de Nederlandse startups die de coalitie samen met partners heeft ingebracht. In dit recente overzicht zijn nu ook de promising startups zichtbaar. 

Anita Lieverdink (Startups & Scale-ups, NL AIC): “Het is geweldig dat Nederland deelneemt aan het European AI Startup Landscape. Het is een mooie manier om onze geselecteerde startups op het internationale toneel te promoten en daarmee hun toegang tot potentiële klanten, partners en investeerders te versterken.”

Stef Prinssen (AI-hub Zuid-Holland): “We zijn erg enthousiast over deze kans die de NL AIC biedt om Nederlandse bedrijven een internationaal podium te geven. In het verlengde hiervan zien we aanvullende kansen voor Europese matchmaking, waar we vanuit regionale AI-hubs en partners graag een bijdrage aan leveren.”

Hieronder volgt een overzicht van het selectieproces:

  1. Selectie vindt plaats door een onafhankelijke commissie op basis van gezamenlijk vastgestelde criteria. Startups moeten bijvoorbeeld AI in de kern hebben, of een aanzienlijk gebruik van AI laten zien. Daarnaast moeten zij voldoende groot zijn en minder dan 10 jaar geleden zijn opgericht.
  2. Het inschrijfformulier blijft open gedurende het jaar en inschrijven is mogelijk voor alle AI-startups in Nederland.
  3. Per kwartaal zal er een selectie gemaakt worden van startups die toegevoegd worden aan het Landscape. De eerstvolgende deadline is 11 september 2022. Aanmeldingen na deze deadline zullen in het kwartaal erop worden meegenomen. Partijen die niet geselecteerd zijn, worden hiervan op de hoogte gebracht en kunnen zich in de toekomst opnieuw inschrijven.
  4. Elke inschrijving is waardevol, ook al wordt niet elke startup geselecteerd. De Nederlandse AI Coalitie (NL AIC) en het netwerk van AI-hubs in Nederland helpen elke startup met groeien. Zo organiseert de NL AIC matchmaking, kennisuitwisseling en zijn er specifieke initiatieven om voor startups toegang tot data, partners, kapitaal en talent te verbeteren. Lees hier meer over de plannen van de Nederlandse AI Coalitie over het bouwen van een gezond ecosysteem.
  5. Om de kwaliteit te waarborgen willen we het Landscape graag up-to-date houden. Daarom zullen we startups die op het landscape verschijnen na een jaar vragen om zich opnieuw in te schrijven.

Bij vragen over de evaluatie of het proces kan men terecht bij de werkgroep Startups & Scale-ups van de NL AIC door te mailen naar annekaat.vanwelsem@nlaic.com.

Bekijk alle downloads

Delen met: