Teach the Teacher

AI voor docenten en studenten

De toepassing van AI gaat razendsnel en is niet meer weg te denken. Je huiswerk laten maken door ChatGPT? Niet echt leerzaam, maar wel een nuttige kennismaking met AI. Want met ChatGPT, DALL·E en tal van andere tools krijgt AI vrijwel zeker een plek in de dagelijkse praktijk van allerlei beroepen. Denk bijvoorbeeld aan toepassingen in de zorg waar met AI/data snelle analyses gemaakt kunnen worden die diagnoses ondersteunen en ontwikkeling van medicatie versnellen. Of in de logistiek waar AI wordt ingezet voor de analyse en optimalisatie van complexe goederenstromen.

Steeds verdere toepassing maakt dat AI in een breed palet van opleidingen moet worden opgenomen om studenten adequaat voor te bereiden op hun toekomstige werk.

Wat leren we onze studenten over AI?

Studenten moeten in staat worden gesteld om kennis te nemen van AI, en de toepassingsmogelijkheden en de impact ervan op hun eigen werkdomein (awareness) te ervaren.

Dit zowel als het gaat om de kansen, als om de condities waaronder AI verantwoord kan worden toegepast (juridisch, ethisch). En om hen aan de slag te laten gaan met het verder uitbreiden van toepassingen van AI in hun eigen vakgebied.

Judith de Bruin, docent journalistiek aan Hogeschool Utrecht: “Ik wil samen met mijn studenten gaan experimenteren met AI, bijvoorbeeld met ChatGPT een probleem verkennen. En daarna de aanpak en uitkomsten bediscussiëren.

Wendy van der Steen, docent CMD aan Hogeschool Utrecht: “In de beroepspraktijk kan AI heel waardevol zijn, maar ook misleidend. Ik wil mijn studenten leren de juiste vragen te stellen aan AI en kritisch te zijn op de werking van de tools.”

Teach the Teacher mbo en hbo

Het Teach the Teacher initiatief helpt om meer docenten kennis te laten nemen van AI, zodat zij deze kennis adequaat kunnen verwerken in hun lessen en zich goed ondersteund voelen om studenten daarop voor te bereiden. In het project werken mbo- en hbo-instellingen samen aan het ontwikkelen van Teach-the-Teacher modules en workshops. Iedere mbo-of hbo-school ontwikkelt een online training en ervaringen en materiaal wordt gedeeld.

De deelnemende scholen zijn: Fontys, De Haagse Hogeschool, Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Utrecht, Commit, de MBO Raad en onderwijsprofessionals van diverse MBO-scholen: Noorderpoort, GroenPact, ROCvA, Rijn Ijssel, Aventus, VISTA college, Cibap, SintLucas, Mediacollege Amsterdam, AI hub Noord en Oost Nederland, Drenthe College, ROCTilburg, Ecare, Polderknowledge, ZGEM, Terra, Yuverta en HAS green academy.

Leerdoelen

De online modules zijn bedoeld voor docenten zonder praktische ervaring met (of uitgebreide kennis van) AI. Na de cursus kun je als docent aangeven in welke situaties en op welke wijze AI-toepassingen in je eigen beroepenveld vooral worden ingezet. Na het volgen van een Teach the Teacher cursus kun je als docent:

  • Uitleggen wat er bedoeld wordt met AI.
  • De kansen en risico’s van AI in het algemeen benoemen.
  • De verschillende vormen van AI benoemen die relevant zijn voor het beroepenveld waartoe jij studenten opleidt.
  • Voorbeelden benoemen van AI-gebruik in jouw beroepenveld.
  • De impact van AI voor de opleiding waar je werkzaam voor bent duiden.

Zes gratis cursussen beschikbaar

Er zijn zes online cursussen beschikbaar met de focus op Zorg, Toegepaste Psychologie, AgriFood, Media en Communicatie, Media en Design. Een cursus duurt 1-2 uurtjes en is in je eigen tijd te volgen. De cursus bestaat uit tekst, film en interactieve oefeningen. Na deelname ontvang je zelfs een certificaat van deelname. Maak nu je gratis account aan en volg één van deze cursussen op https://openedu.nlaic.com.

Delen via:

Gerelateerd nieuws

Er zijn geen nieuwsberichten gevonden.