Data delen

Zonder data is er geen machine learning mogelijk. En hoe meer relevante data er beschikbaar is, des te beter wordt de voorspellende waarde en daarmee het nut van de machine learning AI-applicaties. Data is de olie in de AI machine, waarbij organisaties en bedrijven beperkingen opwerpen voor het beschikbaar stellen en het delen van deze data aan anderen. Voor deze stakeholders moeten de kansen en risico’s goed afgewogen en georganiseerd worden zodat ze verzekerd zijn dat hun zakelijke belangen beschermd worden en de data die ze delen niet verkeerd gebruikt wordt. De vraag wordt dus hoe we de AI-applicaties gaan voorzien van data als deze beperkingen er zijn.

Machine learning is not possible without data. And the more relevant data is available, the better the predictive value and thus the usefulness of machine learning AI applications. Data is the oil in the AI machine, where organizations and companies impose restrictions on making and sharing this data available to others. For these stakeholders, the opportunities and risks must be properly considered and organized so that they are assured that their business interests are protected and that the data they share is not misused. The question therefore becomes how we will provide the AI applications with data if there are these limitations.

Terug naar Nieuwsoverzicht