Data delen

Zonder data is er geen machine learning mogelijk. En hoe meer relevante data er beschikbaar is, des te beter wordt de voorspellende waarde en daarmee het nut van de machine learning AI-applicaties. Data is de olie in de AI machine, waarbij organisaties en bedrijven beperkingen opwerpen voor het beschikbaar stellen en het delen van deze data aan anderen. Voor deze stakeholders moeten de kansen en risico’s goed afgewogen en georganiseerd worden zodat ze verzekerd zijn dat hun zakelijke belangen beschermd worden en de data die ze delen niet verkeerd gebruikt wordt. De vraag wordt dus hoe we de AI-applicaties gaan voorzien van data als deze beperkingen er zijn.

Terug naar Nieuwsoverzicht