Bouwstenen

Contactpersoon

Willeke Klinker

Coördinator werkgroep Human Capital

AI for Business & Government

Om goed gebruik van AI te laten slagen is basiskennis nodig. Besturen/directies/managers kijken nog te veel vanuit het perspectief van bedreigingen en risico’s voor de organisatie (denk aan datalekken), in plaats van de kansen die met nieuwe technologie en digitalisering samenhangen. Er moet aandacht zijn voor beide kanten.

In digitaal vaardige organisaties is beter begrip van hoe toepassingen van technologieën als AI, big data, analytics impact kunnen hebben op verbeterde klantervaring en nieuwe business modellen. Bovendien zijn professionals beter in staat om het gesprek aan te gaan met de CIO’s en datateams over toekomstige ontwikkelingen. Ze kunnen de risico’s afzetten tegen de kansen en meedenken over het strategisch inzetten van nieuwe technologie. Het gaat dus naast basiskennis ook om het creëren van een andere mindset. 

Vanuit deze optiek is de leerlijn AI for Business & Government ontwikkeld door NLAIC en partners.

Wat is AI for Business & Government?

De certificering ‘AI for Business & Government’ wordt door de NL AIC neergezet als standaard kennisniveau voor professionals die in hun werkomgeving Artificiële Intelligentie (AI) willen inzetten en voor managers en directies die over het toepassen van AI moeten besluiten. De certificering kan behaald worden door het bijbehorende examen met succes af te ronden. De professional leert wat AI kan betekenen voor een organisatie en hoe dat te organiseren. Het examen is dus sterk toepassingsgericht. Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a. de voordelen van AI-toepassingen, datamanagement voor AI, bouwen en beoordelen van een AI-toepassing, ethiek, risico’s en betrouwbaarheid, en organisatorische succesfactoren om de mens en machine samen te laten werken.

Voor wie?

Voor de professional in de breedste zin van het woord. Het is toegankelijk en bedoeld om een grote groep hbo+’ers in de Nederlandse arbeidsmarkt te bereiken. Zowel directies, managers als professionals die in aanraking komen met data en tech.

Examen

De certificering ‘AI for Business & Government’ wordt behaald door het succesvol afleggen van een examen. De officiële certificering van het examen biedt de werkgever de garantie dat de werknemer de kennis en vaardigheden die getoetst worden daadwerkelijk bezit. Ook biedt het de werknemer erkenning en meer waarde op de arbeidsmarkt. 

Wat kun je van de certificering verwachten?

De certificering:

 • Is voor de professional in de breedste zin van het woord. Het is toegankelijk en bedoeld om een grote groep hbo+’ers in de Nederlandse arbeidsmarkt te bereiken
 • Is gericht op de toepassing van AI in het bedrijfsleven. Wat kan je ermee? Hoe kan je het gebruiken in jouw werkveld? En hoe kan je jouw organisatie inrichten om gebruik te maken van AI? De diepgaande kennis over het technisch ontwikkelen van AI is geen onderdeel van ‘AI for Business’.
 • Is gebaseerd op breed geaccepteerde wetenschappelijke inzichten en bevat alle elementen die van belang zijn voor het toepassen van AI
 • Is bedoeld als standaard kennisniveau op gebied van het toepassen van AI. Het is de bedoeling dat deze standaard richting geeft aan trainingsorganisaties zodat professionals opgeleid worden conform een afgesproken standaard vanuit de Nederlandse maatschappij, vertegenwoordigd door de NL AIC.
 • Creëert een standaard voor het kennisniveau op het gebied van de AI-toepassing die waarde heeft voor de arbeidsmarkt en voor professionals en organisaties die op zoek zijn naar gekwalificeerde professionals.

Dit zeggen Simon en  Rosaline die het certificaat al behaald hebben:

Wat wordt getoetst tijdens het examen?

 1. De toepassingen en voordelen van AI
 2. Data, robots en definitie van AI
 3. Voorspellingen, algoritmes, machine- en deep learning
 4. Bouwen en beoordelen van een AI-toepassing
 5. Datamanagement for AI
 6. Ethiek en betrouwbaarheid
 7. Organisatorische succesfactoren om mens en machine samen te laten werken
 8. De toekomst van AI

Lees meer over de certificering in de syllabus.

Partners

De NL AIC heeft gekozen voor Van Haren Learning Solutions als onafhankelijke certificeringsorganisatie.

Bekijk de gerelateerde downloads van Human Capital

Delen met:
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook