Use cases

De schaarste van AI talent en het missen van een AI expert zal binnen de verschillende sectoren een beperkende factor zijn in de ontwikkeling van AI in Nederland.
Filter op:

Bouwstenen

Toepassingsgebieden

Contact

Heeft u vragen? Mail naar info@nlaic.com. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.
Home > Use cases
Het gebruik van AI in de uitvoering van beleid levert niet alleen de belofte op om maatschappelijke uitdagingen beter aan te kunnen, maar brengt ook kosten met zich mee met betrekking tot democratische en publieke waarden. Die kosten komen nu vaak ofwel anekdotisch ofwel als generieke normatieve kaders op tafel.
Gemeenten hebben behoefte aan de ontwikkeling van een zogenaamde ‘digital twin’: een driedimensionale virtuele representatie van de fysieke stad, waarin de gegevens van de gemeenten en hun samenwerkingspartners gekoppeld zijn aan relevante locaties, en waarmee monitoring, controle, sturing en simulaties kunnen worden uitgevoerd. Belangrijk hierbij is dat de digital twins worden gebaseerd op gedeelde publieke waarden en democratische logica.
Auditieve of visuele beperkingen of laaggeletterdheid, beperken toegang tot kennis en diensten die belangrijk zijn voor culturele, sociale en politieke participatie. Dit leidt tot sociale ongelijkheid in de samenleving en gebrek aan vertegenwoordiging van bepaalde bevolkingsgroepen in politieke debatten en besluitvormingsprocessen.
Het belang van bewegen voor de gezondheid wordt steeds breder onderkend. Bewegen bevordert de fysieke, emotionele en mentale gezondheid van mensen, werkt preventief voor veel gezondheidsproblemen en staat in toenemende mate centraal in de behandeling van een breed scala aan ziekten en aandoeningen.
Met de opkomst van innovatieve vormen van mobiliteit komt men steeds meer tot het inzicht dat huidige wetgeving, die gericht is op mensen, niet altijd opgaat voor slimme voertuigen. Het is van cruciaal belang dat er nu als maatschappij wordt bepaald wat de kaders zijn waarbinnen deze systemen kunnen opereren en waarbij ethische doelen moeten worden gedefinieerd.
In een voortdurend evoluerende en meer gespecialiseerde wereld moeten mensen blijven leren. Om vaardigheden te actualiseren, waarborgen en te verbeteren om volwaardig deel te kunnen blijven nemen en bij te dragen aan de maatschappij.
Machine learning en data-analyse kunnen een rol spelen in de gehele productieketen in de media. AI-systemen in de hele keten moeten transparant en verklaarbaar zijn, niet alleen om te voldoen aan de regelgeving, maar ook om het vertrouwen van de gebruiker te verbeteren.
Er is nog een lange weg te gaan om in Europa tot een klimaatneutraal en circulair voedselsysteem te komen. Maar die transitie is wel noodzakelijk. Artificiële Intelligentie kan daarbij een belangrijke rol spelen.

Bouwstenen

De NL AIC werkt samen aan de benodigde kennis, expertise en resultaten op vijf thema’s, ook wel bouwstenen genoemd, die belangrijk zijn voor een innovatieve impact in economische en maatschappelijke toepassingsgebieden.

Toepassingsgebieden

AI is een generieke technologie die uiteindelijk haar toepassing vindt in alle sectoren. Het is van belang in te zetten op specifieke, voor Nederland relevante sectoren, waar goede resultaten te behalen zijn en waar kennis en ervaring opgeschaald kan worden voor toepassing in andere sectoren.

Word deelnemer

Om initiatieven in Artificial Intelligence te stimuleren en te verbinden, zijn we er als Nederlandse AI Coalitie van overtuigd dat een actieve samenwerking met een breed palet aan stakeholders essentieel is. In het eigen vakgebied en met andere stakeholders in het ecosysteem om een zo groot mogelijke impact te bereiken voor de ontwikkeling en toepassing van AI in Nederland. Vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven (groot, klein, startup), overheid, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties kunnen deelnemen.

Geïnteresseerd? Kijk voor meer informatie op de pagina over de NL AIC.

Versnellen, Vergroten, Verbinden.