ELSA Lab AI for Health Equity

Gepubliceerd op: 23 januari 2024

Aan welke maatschappelijke uitdaging op het gebied van AI wordt gewerkt?

Het ELSA lab AI for Health Equity richt zich op het genereren van kennis over gelijke toegang tot de gezondheidszorg (met behulp) van AI en brengt hierbij de belemmeringen en mogelijkheden in kaart. Eén van de problemen bij de toepassing van AI in de gezondheidszorg is dat de data van bepaalde groepen ondervertegenwoordigd zijn, hierdoor krijgt niet iedereen (de juiste) zorg. De ambitie van dit ELSA Lab is om kansengelijkheid te stimuleren door het ontwikkelen van een digitale kennisinfrastructuur, en zo AI-oplossingen verantwoord inzetbaar te maken voor een bredere groep. De partners willen deze kennis uitwisselen via een platform in samenwerking met alle belanghebbenden, zoals patiëntenverenigingen, gezondheidsorganisaties en ook burgers en maatschappelijke stakeholders.

Gelijke toegang tot AI in de gezondheidszorg

Door de kennis beschikbaar te maken via een platform creëert het ELSA Lab AI for Health Equity toegang tot kennis en data voor verschillende stakeholders die betrokken zijn bij de ontwikkeling en inzet van AI-toepassingen. Het communicatieplatform zal het bewustzijn verhogen en de toegang tot rechtvaardige interventies bevorderen onder verschillende groepen belanghebbenden, waaronder patiënten, professionals in de gezondheidszorg en ontwikkelaars. Het lab richt zich ook op de transparantie en representativiteit van databases die van belang zijn voor AI- toepassingen en op translationele aspecten tussen de gebruiker en de technologie.

Wat voor type oplossing wordt de uiteindelijke gebruiker geboden?

De toenemende digitalisering en innovatie in de gezondheidszorg kan alleen succesvol zijn als het zorgt voor rechtvaardige toegang tot zorg. Kansengelijkheid in gezondheid kan worden bereikt door barrières aan te pakken en ervoor te zorgen dat gezondheidstechnologieën inclusief en toegankelijk zijn en inspelen op de behoeften van diverse bevolkingsgroepen. Onderstaande drie belangrijkste doelen maken deel uit van de visie van het ELSA Lab:

  1. Genereren van kennis over barrières en kansen om te zorgen voor rechtvaardige toegang tot AI op het gebied van gezondheid.
  2. Bouwen van een platform om een inclusieve (onderzoeks)aanpak te garanderen.
  3. Opzetten van een ecosysteem voor stakeholderbetrokkenheid en burgerparticipatie.

Welke AI-methoden of technologieën worden er tijdens het onderzoek gebruikt?

Het ELSA Lab AI for Health Equity hanteert een brede benadering van gezondheidsongelijkheden, waarbij sociale, ecologische en technologische perspectieven worden geïntegreerd. Het maakt gebruik van technieken uit het systeemdenken, zoals agent-based modelling, in combinatie met ontwerpmethoden zoals co-creatie. Hiermee beoogt het inzicht te verkrijgen in de (digitale)verschijningsvormen, oorzaken en mechanismen van gezondheidsongelijkheden, en tegelijkertijd effectieve (beleids)interventies en oplossingen te ontwikkelen.

Wordt er samengewerkt met andere sectoren?

De onderzoeksinstituten van HvA, UvA, VU, AUMC die verbonden zijn aan het ELSA Lab werken samen met een breed scala aan externe stakeholders, zoals patiëntenverenigingen, gemeente Amsterdam, GGD/GGZ, SGAN, Landelijk Expertisecentrum Pharos, eerstelijnszorg- en zorgorganisaties en welzijns- en gezondheidsorganisaties.

Wat is het ultieme succes dat dit ELSA Lab kan bereiken?

Het ultieme succes is het realiseren van het AI for Health Equity communicatieplatform over kansen en bedreigingen met betrekking tot rechtvaardigheid van AI-gebaseerde benaderingen en kenniscirculatie tussen wetenschap, zorg, de gebruiker en de technologie. Op deze manier ontstaat een ecosysteem waar stakeholders worden betrokken en burgers actief kunnen participeren in de ontwikkeling en toepassing van AI in de gezondheidszorg.

Gehonoreerd met het NL AIC Label

NL AIC Label

De Nederlandse AI Coalitie heeft het NL AIC Label ontwikkeld om haar visie op de ontwikkeling en toepassing van AI in Nederland kracht bij te zetten. Een NL AIC Label is een formele erkenning van (de kwaliteit van) een activiteit in lijn met de ambities en strategische doelen van de NL AIC. De NL AIC feliciteert het ELSA Lab AI for Health Equity van harte.

Meer informatie?

Het ELSA Lab AI for Health Equity wordt geleid door professor Anniek de Ruijter en professor Julia van Weert. Wilt u meer informatie over het ELSA Lab AI for Health Equity? Neem dan contact op met Anniek de Ruijter of Julia van Weert. Bent u geïnteresseerd in meer informatie over Mensgerichte AI, het ELSA concept of andere ELSA Labs, dan nodigen we u graag uit deze pagina te bezoeken.

Delen via: