AI-gedreven Voorspelling van Retourdatums in Openbare Bibliotheken

Gepubliceerd op: 12 januari 2024

Hoe wordt kunstmatige intelligentie toegepast?AI-algoritmen werden gebruikt om patronen te identificeren in de historische uitleengegevens. Deze algoritmen konden voorspellingen doen over de waarschijnlijke retourdatums van uitgeleende materialen, wat cruciaal is voor efficiënt voorraadbeheer en klantenservice in bibliotheken.Welke uitdaging lost het op?De belangrijkste uitdaging was het verbeteren van de nauwkeurigheid in het voorspellen van retourdatums van uitgeleend materiaal. Dit zou bibliotheken helpen bij het optimaliseren van hun voorraadbeheer en het verbeteren van de beschikbaarheid van materialen voor gebruikers.Bevindingen juridische aspectenDe pilot benadrukte het belang van het naleven van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Door het integreren van privacy by design-principes, werd gewaarborgd dat alle betrokkenen zich bewust waren van en handelden in overeenstemming met deze wettelijke normen.Bevindingen ethische aspectenDe verwerking van persoonsgegevens, hoewel rechtmatig, werd als onnodig beschouwd. Een ethische workshop onthulde het belang van het vroegtijdig betrekken van een ethicus om problemen te definiëren en morele waarden te verhelderen, met name in relatie tot de missie en principes van de bibliotheken.Bevindingen technische aspectenDe gebruikte AI-methoden omvatten lineaire regressie met gemengde willekeurige effecten en clustering. Hoewel deze technieken geschikt waren, was de samengevoegde dataset van de verschillende bibliotheken inconsistent en incompleet, wat leidde tot beperkte succesvolle patronenherkenning.Mede mogelijk gemaakt door:Deze pilot werd mede mogelijk gemaakt door een samenwerking tussen Probiblio, OCLC, de openbare bibliotheken van Kennemerwaard, Bollenstreek, Krimpenerwaard en de werkgroep Cultuur en Media van de Nederlandse AI Coalitie (NL AIC). Deze samenwerking bood een uniek platform voor het delen van expertise en middelen, en voor het verkennen van de complexe uitdagingen die gepaard gaan met de implementatie van AI in de cultuur-, media- en erfgoedsector.Meer informatieVoor verdere informatie, contactpersonen of meer van dit soort projecten kunt u terecht bij de Werkgroep Cultuur en Media. Bezoek hiervoor:
  • Het Communityplatform (voor deelnemers)Of de websitepagina (voor niet-deelnemers)
  • Ook kunt hier het gehele rapport lezen.

    Delen via: