Use cases

Filter op:
Sorteer op:

Resultaten gevonden: (70)

Amberscript: Toegankelijk maken van audio voor doven en slechthorenden

Video’s en podcasts worden steeds populairder voor onderwijs, instructie en entertainment. Helaas zijn deze zonder (...)

Door data gedreven: Inzicht in het rijgedrag van de civiele dienstauto’s van Defensie

Duurzaamheid is de afgelopen jaren een steeds belangrijker thema geworden binnen Defensie. Ook bij de (...)

Synthetische data, een oplossing voor de ontwikkeling van AI-toepassingen?

Beschikbaarheid van en toegang tot data is cruciaal voor de ontwikkeling van AI-toepassingen. Voor veel organisaties (en zeker voor (...)

FeedbackFruits: Realtime leren in schrijfopdrachten

Hoe zet je Artificiële Intelligentie (AI) zinvol in voor het onderwijs? Studenten zien de kansen (...)

GAIA: Ondersteuning op maat voor operator in glastuinbouw

De glastuinbouw is in Nederland al decennialang toonaangevend in de wereld als het gaat om (...)

AVATAR: AI en autonome binnenvaartschepen

Een autonoom varend schip. Het klinkt futuristisch, bijna onmogelijk. Toch zijn er al verregaande experimenten (...)

Nederlandse AI voor het Nederlands (NAIN)

Sinds de introductie van deep learning modellen hebben toepassingen van taal- en spraaktechnologie een vogelvlucht (...)

AOSS: Adaptieve supportsystemen zorgen voor werkinstructies op maat

Binnen de maakindustrie neemt de variëteit en complexiteit van productieprocessen toe. Hierdoor neemt ook de (...)

UbiOps: Operationaliseren van datagedreven applicaties zonder specialistische IT-kennis

Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in een snel tempo op. Voor veel bedrijven, groot en klein, (...)

SELECTED: Gepersonaliseerde zorg door de inzet van data met aandacht voor privacy en veiligheid

Toegang tot meer data in de gezondheidszorg betekent het vergroten van overlevingskansen. Door diverse data (...)

AI Oversight Lab: Ontwikkelen van betrouwbare AI-algoritmen voor publieke instanties

De ontwikkeling en toepassing van betrouwbare artificiële intelligentie (AI) is essentieel voor het vergroten van (...)

Skills Matching 2.0: Eerlijke besluitvorming op de arbeidsmarkt in het wervingsproces

De Nederlandse arbeidsmarkt kampt met frictie in vraag en aanbod van arbeid. Werkgevers kunnen de (...)

Voorsprong in Artificiële Intelligentie mogelijk door verantwoord data delen

Data delen is het nieuwe vermenigvuldigen. Alleen hoe kunnen we dit op een gecontroleerde manier doen? (...)

U-Prevent: Voor inzicht in het effect van medicatie en leefstijl

De beste behandeling van hart- en vaatziekten is het voorkomen ervan. Miljoenen patiënten gebruiken hiervoor (...)

HeatPuls: Betrouwbaar inzicht door inzet AI versnelt energietransitie

Om een gunstige economische én klimaatimpact te realiseren is ketensamenwerking noodzakelijk. Toepassingen van Artificiële Intelligentie (...)

Doorbraak van CWI maakt AI tot duizendmaal energie-efficiënter

Dankzij een wiskundige doorbraak vanuit het CWI, deelnemer aan de Nederlandse AI coalitie, kunnen toepassingen (...)

VOICI: Een tool ter ondersteuning van kindermisbruikbestrijding ontwikkeld door ZiuZ

In dit project ontwikkelt ZiuZ een softwaretool voor het ontleden van videomateriaal en het classificeren (...)

Aincient en partners: Slimmer doorzoeken van archieven door de inzet van AI en crowdsourcing

Dankzij de inzet van Artificiële Intelligentie (AI), crowdsourcing 2.0 en Handwritten Text Recognition (HTR) is (...)

Oddity: Het verhogen van de publieke veiligheid met behulp van het Oddity’s algoritme

Het Nederlandse camera-observatie landschap binnen het publieke domein is reactief ingericht. Observanten ontvangen waarschuwingen van (...)

Spraaklab: Speaker Tracking in tijd en ruimte

Bij politieonderzoeken worden soms langdurig opnames gemaakt op meerdere locaties, waarbij per locatie meerdere microfoons (...)

MS sherpa: Voor meer inzicht in de behandeling van MS

MS sherpa is ontwikkeld voor patiënten met Multiple Sclerosis (MS). Wat het leven met MS (...)

Pacmed Critical: Ter ondersteuning van besluitvorming medici

Het besluit van een arts om een patiënt over te plaatsen van de intensive care (...)