Publicatie ‘Ethiek en AI – Zeven methoden in theorie en praktijk’

Gepubliceerd op: 1 december 2022

Dit sluit aan bij de praktijkgerichte opzet waarvoor gekozen wordt binnen de NL AIC. Vanaf het begin is er daarnaast binnen de NL AIC aandacht geweest voor de maatschappelijke impact van AI, specifiek binnen de werkgroep Mensgerichte AI in de vorm van ELSA Labs en het platform PACE.

Methoden met ‘street credibility’

Binnen het platform PACE zijn het afgelopen jaar in meerdere bijeenkomsten verschillende methoden besproken die organisaties ondersteunen bij het in de praktijk brengen van ethiek en AI. Vanuit de deelnemers van de NL AIC is er behoefte om kennis te maken met een aantal van deze praktisch bruikbare methoden. Daarom hebben we gekeken naar methoden met een bepaalde ‘street credibility’. Geen methoden die (wetenschappelijk) perfect zijn, maar vooral methoden die in de praktijk echt worden gebruikt.

Deze praktische insteek is ook de leidraad geweest voor de publicatie ‘Ethiek en AI – Zeven methoden in theorie en praktijk‘. Het is geen uitputtend overzicht met een ver uitgewerkte onderlinge vergelijking, maar vooral een beschrijving van een aantal interessante ethische werkwijzen. Ze verschillen behoorlijk van elkaar op een aantal aspecten, zoals de context waarin ze worden gebruikt, wat het van een organisatie vraagt om de methode in te zetten en welke resultaten de methode oplevert.

Maurice Groten, programma manager AI-hub Brightlands, nam namens alle AI-hubs de publicatie in ontvangst tijdens het eerste nationaal congres ELSA Labs: “Ethiek moet een belangrijke rol spelen bij de implementatie van AI. Deze NL AIC publicatie met een overzicht van zeven praktische methoden gaat ons daarbij helpen”.

Casussen geven inzicht in toepassing methoden

De publicatie behandelt achtereenvolgens zeven methoden rond ethiek en AI, waarbij we naast een beschrijving van de inhoud van de methode ook per methode een casus beschrijven die een van de leden van de werkgroep heeft uitgewerkt vanuit de betreffende methode. We sluiten af met enkele aanbevelingen, zodat duidelijk is hoe naar ons idee de methoden het beste kunnen worden ingezet.

Doel van de publicatie

Doel van deze publicatie is dan ook bewust niet om de ene methode als beter dan de andere te beschrijven, maar om inzicht te geven in de voor- en nadelen, vanuit het idee dat binnen één organisatie meerdere methoden naast elkaar kunnen worden gebruikt, en zelfs toegepast kunnen worden op één casus. Ook is er een verwijzing naar contactpersonen en/of een website voor meer informatie. 

Interesse?

U kunt de publicatie hier downloaden of lees meer over het onderwerp Ethiek en het platform PACE. Wenst u meer informatie? Neem dan contact op met Edwin Borst of Náhani Oosterwijk, coördinator van de werkgroep Mensgerichte AI.

Delen via: