Bouwstenen

Contactpersoon

Náhani Oosterwijk

Coördinator werkgroep Mensgerichte AI

Platform PACE


Het platform Participative And Constructive Ethics (PACE) is de plek waar ethische activiteiten in en om de NL AIC samenkomen. Eind 2020 is er vanuit de bouwsteen Mensgerichte AI een Manifest geschreven: Mensgerichte AI, een oproep voor zinvolle en verantwoorde toepassingen. PACE is een praktische invulling van de uitgangspunten uit dit manifest. Dit betekent dat de focus van het platform ligt op AI en de (toepassings-)omgeving en op participatieve en constructieve ethiek. Er zijn vier aandachtsgebieden: (inter)nationale omgeving, methodiekontwikkeling, praktische wijsheid en ethiek in organisaties.

Hoe werkt PACE?

Het platform is een learning community of practice, het gaat om leren, met elkaar en van elkaar. In de community vindt het praktijkleren plaats over de grenzen van verschillende vakgebieden, organisaties of projecten op basis van een gemeenschappelijke focus. Daar ligt ook afbakening van de community in besloten. Het gaat niet om leren om het leren, maar leren voor en vanuit de praktijk. De community streeft naar impact en doet haar inspiratie op uit de praktijk. In de kern gaat PACE dus om twee dingen: kennisdelen en samenwerken.

Kennisdelen

Elke zes weken is er een bijeenkomst van deelnemers aan het platform PACE. Deelnemers delen waar ze mee bezig zijn en er is ruimte voor een ‘special issue’. Er zijn tot dusverre onder andere presentaties verzorgd door verschillende ELSA Labs (in wording), over de ethische methodes DEDA en Aanpak Begeleidingsethiek (ABE), over het toepassen van ethiek binnen een bank en binnen een grote ICT-partij, en over het onderzoeksprogramma responsive hybrid intelligence. Ook komen ethische ontwikkelingen in binnen- en buitenland aan bod. Deze bijeenkomsten bevallen goed en zullen een belangrijk onderdeel blijven van de werkwijze. Daarnaast delen mensen artikelen, congressen, en cases, en er wordt gewerkt aan gezamenlijke producten, die uiteraard ook worden gedeeld.

Samenwerken

Vanuit het platform zien we de vier aandachtsgebieden als het speelveld, de verschillende richtingen waarin het platform zich wil ontwikkelen. Een kernteam houdt zicht op de vier gebieden. Vanuit het platform hebben we besloten geen werkgroepen rond de aandachtsgebieden te vormen, maar in te zetten op activiteiten en producten, we noemen ze productgroepen. Dat zijn teams die samenwerken om tot een bepaald product te komen dat nuttig is voor PACE: praktijklessen, een wetenschappelijk artikel, een communicatietool, een betere methode. Deze activiteiten liggen meestal sterk in het verlengde van het werk dat mensen al doen. Dat kan zowel vanuit het platform ontstaan als een reactie zijn op een vraag vanuit bijvoorbeeld een toepassingsgebied of een ELSA Lab. Op dit moment zijn er de volgende productgroepen in wording:

  • Werkplaats ethische co-creatie AI
  • Teaching responsible AI
  • AI en Ethiek binnen de organisatie
  • Maturity model ethische AI
  • Externe interactie

Er is sprake van een continue dynamiek, dus er zullen nieuwe productgroepen bijkomen en andere zullen verdwijnen.

Deelnemen

We verwelkomen graag nieuwe deelnemers aan de community en staan open voor nieuwe kennis en invalshoeken. Heeft u interesse een keer een bijeenkomst over participatieve en constructieve ethiek bij te wonen, heeft u suggesties of wilt u actief met ons samenwerken aan dit zeer relevante onderwerp? We nodigen u van harte uit contact op te nemen met Edwin Borst of Daniël Tijink. U kunt ook de pagina Ethiek en het position paper ‘Ethiek en AI in de praktijk, samenwerken en samen leren’ raadplegen.  

Bekijk de gerelateerde downloads van Mensgerichte AI

Delen met: