Centre of Excellence for Data Sharing & Cloud

vrouw die verbinding maakt met technologie

In 2023 is het Centre of Excellence for Data Sharing & Cloud (CoE-DSC) officieel van start gegaan. Dit initiatief bouwt voort op de inzet en resultaten van de Data Sharing Coalition, de werkgroep Data Delen van de Nederlandse AI Coalitie en de Gaia-X Hub NL. Alle partijen uit de genoemde coalities zijn aangehaakt bij dit initiatief. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat maakt het centrum financieel mogelijk.  

Krachtenbundeling 

Voor de ontwikkeling en toepassing van AI is toegang tot data cruciaal. Hoe meer relevante data er beschikbaar is, hoe beter de voorspellende waarde wordt en daarmee de zinvolle toepassing van AI-applicaties wordt verbeterd. Toegang tot data en het delen van data moet in Nederland op een verantwoorde manier worden georganiseerd. Meer toegang tot data heeft een versnelling van de AI-implementatie en een hogere nauwkeurigheid tot gevolg en dat resulteert in een betere dienstverlening.

Door krachten te bundelen ontstaat er één centrale plek die bedrijven helpt bij datadeel- en cloud vraagstukken. Daarnaast gaat het initiatief zorgen voor meer vertrouwen in het cross-organisationeel data delen en het faciliteren van (internationale) samenwerking. 

Het Centre of Excellence for Data Sharing & Cloud gaat antwoord geven op uitdagingen omtrent data delen en ondersteunen bij de ontwikkeling van datadeeltoepassingen door relevante tools, kennis en best practices te ontsluiten. Ook werkt het CoE-DSC samen met diverse sectorale datadeelinitiatieven zoals de Basis Data Infrastructuur (BDI) en Health-RI om eilandvorming te voorkomen en (toekomstige) toepassingen over sectoren heen mogelijk te maken.  

Samenwerking 

Het Centre of Excellence for Data Sharing & Cloud wil een zo breed en open mogelijk initiatief zijn en zoekt actief de samenwerking met andere programma’s en coalities rondom data delen op om zo tot één platform voor Nederland te komen, met een stevige internationale verankering. Het initiatief wordt getrokken door Peter Verkoulen, TNO en tevens voorzitter van de werkgroep Data Delen van de Nederlandse AI Coalitie.   

Alle kennis en expertise die reeds binnen de programma’s zijn ontwikkeld, worden gebundeld en trends en ontwikkelingen op het gebied van het delen van data worden gemonitord. Hierbij sluit het ook aan op de Europese agenda waaronder de Europese datastrategie, wet- en regelgeving zoals de Data Act en andere Europese datadeel-initiatieven zoals het Data Spaces Support Centre (DSSC)

Meer informatie 

Geïnteresseerd in het onderwerp data delen? Bezoek dan ook de pagina van de werkgroep met onder meer een quickstart gids voor data spaces, publicaties of kijk hier voor use cases ter inspiratie.  

Delen via: