VOICI: Een tool ter ondersteuning van kindermisbruikbestrijding ontwikkeld door ZiuZ

In dit project ontwikkelt ZiuZ een softwaretool voor het ontleden van videomateriaal en het classificeren van de inhoud daarvan met behulp van artificiële intelligentie.

Deze tool heeft de werktitel ‘VOICI’ meegekregen en is specifiek bedoeld voor het gebruik door politierechercheurs en hotline analisten bij het bestrijden van online kindermisbruik. Eén van de betekenissen van het Franse woord voici is: zie hier! En dat is ook precies wat ZiuZ nastreeft: met deze tool kunnen grote hoeveelheden video’s automatisch worden verwerkt, waarna het de gebruiker wijst op die shots, waarin zich mogelijk illegaal en belastend materiaal bevindt, dat kan bijdragen aan het oplossen van een misdaad.

Inzet van Artificiële Intelligentie

De innovatie in VOICI omvat het slim samenbrengen van bestaande technologieën en het ontwikkelen van nieuwe technologieën, gebaseerd op recent wetenschappelijk onderzoek, om zo tot een eenduidige verregaand geautomatiseerde workflow voor het verwerken van video’s te komen.

Welke uitdaging lost het op?

Momenteel besteden politie en INHOPE zeer veel tijd aan het beoordelen van video’s. Ook internationaal gezien worstelen politieorganisaties met het vinden van de juiste werkwijze. Het is bijvoorbeeld lastig om te bepalen of video’s al eerder zijn beoordeeld als deze niet in illegale en niet-illegale shots worden opgedeeld. Het is voor de politie onmogelijk om dit te doen met bijvoorbeeld alleen een video-editing programma. Het resultaat is dat hele video’s met hele video’s moeten worden vergeleken wat teveel computerresources vraagt.

Politie en NGO’s, zoals INHOPE, staan onder grote druk om de steeds groter wordende hoeveelheid beeldmateriaal van seksueel kindermisbruik te verwerken om zo deze vorm van misdaad te bestrijden. Dit bevat veel meer werk met gelijkblijvende of soms zelfs dalende budgetten. Dit betekent dat er weinig geld is voor innovatie. VOICI is voortgekomen uit deelname aan de SBIR “Artificiële intelligentie voor publieke diensten”. Hiermee kan een vliegende start worden gemaakt met een innovatie, die anderszins niet mogelijk zou zijn. ZiuZ neemt tevens deel aan de werkgroep Vrede, Veiligheid en Recht van de NL AIC.

Small Business Innovation Research (SBIR)

Met Small Business Innovation Research (SBIR) wordt gebruikgemaakt van een uitzondering in de aanbestedingswetgeving voor toegepast onderzoek en ontwikkeling. Een maatschappelijke vraag van de overheid staat centraal.  SBIR werkt in een getrapte innovatiecompetitie naar de innovatieve oplossing(en) toe. De beste voorstellen doen een haalbaarheidsonderzoek. De beste haalbaarheidsonderzoeken krijgen een opdracht om een innovatie te ontwikkelen. Deze innovatie wordt idealiter beproefd in de praktijk door de potentiele overheidsklant.

Delen via:
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook

Meer informatie

Organisatie

Bouwstenen

De NL AIC werkt samen aan de benodigde kennis, expertise en resultaten op vijf thema’s, ook wel bouwstenen genoemd, die belangrijk zijn voor een innovatieve impact in economische en maatschappelijke toepassingsgebieden.

Toepassingsgebieden

AI is een generieke technologie die uiteindelijk haar toepassing vindt in alle sectoren. Het is van belang in te zetten op specifieke, voor Nederland relevante sectoren, waar goede resultaten te behalen zijn en waar kennis en ervaring opgeschaald kan worden voor toepassing in andere sectoren.

Word deelnemer

Om initiatieven in Artificial Intelligence te stimuleren en te verbinden, zijn we er als Nederlandse AI Coalitie van overtuigd dat een actieve samenwerking met een breed palet aan stakeholders essentieel is. In het eigen vakgebied en met andere stakeholders in het ecosysteem om een zo groot mogelijke impact te bereiken voor de ontwikkeling en toepassing van AI in Nederland. Vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven (groot, klein, startup), overheid, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties kunnen deelnemen.

Geïnteresseerd? Kijk voor meer informatie op de pagina over de NL AIC.