U-Prevent: Voor inzicht in het effect van medicatie en leefstijl

Gepubliceerd op: 22 november 2020

De beste behandeling van hart- en vaatziekten is het voorkomen ervan. Miljoenen patiënten gebruiken hiervoor medicijnen die gemiddeld genomen zeer effectief zijn, maar waarvan het effect individueel zeer verschillend is. Het vertalen van onderzoeksresultaten naar de individuele patiënt in de spreekkamer is in de praktijk moeilijk. Er is daarom grote behoefte aan een tool die helpt bij het streven naar een behandeling op maat. U-Prevent maakt het effect van de medicatie en leefstijl op de levensverwachting inzichtelijk.

Inzet van Artificiële Intelligentie

Het onderzoek van U-Prevent heeft geresulteerd in slimme algoritmes, waarmee het risico van het individu op het verkrijgen van hart- of vaatziekte wordt bepaald. Daarbij wordt inzichtelijk gemaakt wat het effect is van medicijngebruik en/of leefstijl op het risico voor de individuele patiënt.

Welke uitdaging lost het op?

De interactieve rekentool is gebruiksvriendelijk en helpt bij preventie, motiveert en faciliteert het gezamenlijk beslissingen nemen. Het effect van de juiste inzet van medicatie of leefstijlaanpassing wordt uitgedrukt in de afname van het 10-jaars risico en in de toename van een gezonde levensverwachting.

Ondersteuning U-Prevent voor gebruik in de klinische praktijk

De NL AIC ondersteunt de introductie van U-Prevent voor gebruik in de klinische praktijk. Enerzijds bij het organiseren van een dialoog rondom structurele financiering voor waardevolle AI-innovaties. Met U-Prevent, zorginstellingen, zorgverzekeraars en overheid verkennen we deze mogelijkheden. Anderzijds door validatie van de methoden bij het koppelen van U-Prevent aan digitale dossiers, zodat patiëntdata veilig in de rekentool en in de cloud kan worden gebruikt.

U-Prevent: “Het team waardeert het zeer dat de NL AIC het gebruik van AI op het terrein van gezondheid en zorg stimuleert. De samenwerking kenmerkt zich door enthousiasme en inzet van alle betrokkenen”.

Mede mogelijk gemaakt door:

U-Prevent is ontwikkeld in samenwerking met UMC Utrecht, Harvard Medical School, Erasmus MC, LUMC, AMC, ORTEC, Amphia Ziekenhuis in Breda, Beroepsvereniging voor cardiologen, onder meer European Society for Cardiology ESC.

Delen via: