Pacmed Critical: Ter ondersteuning van besluitvorming medici

Gepubliceerd op: 25 mei 2020

Het besluit van een arts om een patiënt over te plaatsen van de intensive care naar een reguliere afdeling kan grote gevolgen hebben voor de patiënt. Een te vroege overplaatsing kan een lange en kostbare heropname of zelfs overlijden tot gevolg hebben, terwijl te late overplaatsing betekent dat de behandeling op de intensive care (IC) onnodig lang duurt met als gevolg dat andere patiënten niet op de IC kunnen worden behandeld.

Inzet van Artificiële Intelligentie

Artificiële Intelligentie (AI) wordt ingezet om medisch specialisten te helpen de timing van overplaatsing naar de reguliere verpleegafdeling te optimaliseren. Door gebruik te maken van de enorme rijke hoeveelheid data die routinematig van IC-patiënten wordt verzameld, voorspellen algoritmes voor iedere individuele patiënt de kans op heropname of overlijden na ontslag van de IC. Ook wordt er onderbouwing gegeven van hoe het algoritme tot een bepaalde voorspelling komt, om maximale synergie tussen arts en algoritme te realiseren.

Welke uitdaging lost het op?

Op basis van duizenden kenmerken van opname en patiënt ondersteunt Pacmed Critical de medisch specialist in het bepalen van het optimale moment van ontslag. De software biedt deze informatie in een duidelijk overzicht. Hiermee is het een aanvullende bron van informatie, die gecombineerd met alle andere factoren die bij deze beslissing van belang zijn, de medisch specialist in staat stelt om de juiste beslissing te nemen. Dit helpt onnodige heropnames en een lange ligduur te voorkomen.

Ondersteuning opschaling van Pacmed Critical

De NL AIC ondersteunt de opschaling van Pacmed Critical naar zoveel mogelijk ziekenhuizen en dat er maximaal wordt geleerd over de benodigde
randvoorwaarden om AI op een verantwoorde en nuttige manier te implementeren in de zorg. Hier zouden standaarden uit voort kunnen komen over de wijze van implementeren en het gebruik, zodat het voor ziekenhuizen in de toekomst makkelijker is om de eerste stappen richting datagedreven zorg te zetten.

Pacmed: “Het is inspirerend en enthousiasmerend om te zien met hoeveel energie de coalitie wil helpen bij het creëren van maatschappelijke waarde met AI in de zorg. Het netwerk en het podium maakt dat Pacmed de hoop heeft dat er vanuit deze samenwerking iets nuttigs kan worden neergezet voor Nederland”.

Mede mogelijk gemaakt door:

Pacmed Critical is ontwikkeld in samenwerking met een groep academische en topklinische ziekenhuizen, aanvankelijk geïnitieerd door Amsterdam UMC. De software is gecertificeerd volgens de Richtlijn Medische Hulpmiddelen. Pacmed werkt inmiddels onder andere samen met de Intensive Care afdelingen van Erasmus MC, het St. Antonius ziekenhuis, Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, OLVG, LUMC, Radboud UMC en UMC Utrecht. Daarnaast heeft zorgverzekeraar CZ een rol gespeeld bij de validatie.

Delen via: