GPT-NL, een eigen open taalmodel voor Nederland

Gepubliceerd op: 14 februari 2024

Nederland ontwikkelt een eigen open taalmodel: GPT-NL. Non-profit partijen TNO, NFI en SURF ontwikkelen gezamenlijk het model om een belangrijke stap te zetten naar transparant, eerlijk en controleerbaar gebruik van Artificiële Intelligentie (AI) in overeenstemming met Nederlandse en Europese waarden en richtlijnen en met respect voor data-eigendom. In 2023 heeft het consortium, gefaciliteerd door de Nederlandse AI Coalitie (NL AIC) en HSD, een financiering van 13,5 miljoen euro van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat/RVO ontvangen voor de uitvoering van dit project.

Verbinden van het AI-ecosysteem

Om toegang te krijgen tot de middelen die nodig zijn voor dit project, moesten krachten worden gebundeld met andere organisaties en een gezamenlijk doel gedefinieerd. Security Delta (HSD), het Nederlandse veiligheidscluster, en de Nederlandse AI Coalitie (NL AIC), zagen vanaf het begin de urgentie en de potentie van een Nederlands AI-taalmodel. Goede connecties van beide partijen hebben geholpen de relevante organisaties aan boord te krijgen om dit project te realiseren.

Hoe de Nederlandse samenleving zal profiteren

ChatGPT biedt tal van potentiële voordelen voor de Nederlandse samenleving. Het project omvat niet het ontwikkelen van modellen voor specifieke toepassingen; het richt zich op het bouwen van het structurele fundament waarop een oneindig aantal op maat gemaakte modellen kan worden gebouwd. “Meerdere overheidsorganisaties kunnen baat hebben bij GPT-NL, al was het maar om hun communicatie af te stemmen op het taalgebruik van hun burgers”, volgens Joris den Bruinen, voorzitter werkgroep Veiligheid, Vrede en Recht. “Het taalmodel dat voor het GPT-NL-project is ontwikkeld, zal worden geëxploiteerd op basis van een licentiestructuur, met verschillende tarieven voor academisch, niet-commercieel en commercieel gebruik.”, zegt Joris. “Zo kunnen bedrijven, inclusief start-ups, daarbovenop commerciële toepassingen ontwikkelen. Dit zorgt voor soevereiniteit in Nederlandse producten en diensten, resulterend in economische toegevoegde waarde”.

Meer informatie

Interesse in meer informatie over dit project? Lees meer in het uitgebreide interview met de projectpartners TNO, SURF en NFI. Wilt u meer informatie over de werkgroep Veiligheid, Vrede en Recht, dan nodigen we u graag uit deze pagina te bezoeken.

Delen via: