European AI Startup Landscape, inzicht in het AI-startup ecosysteem in Europa

SUSU

Gepubliceerd op: 12 februari 2024

Sinds januari 2022 draagt de Nederlandse AI Coalitie in samenwerking met de AI-hubs een selectie van de meest veelbelovende Nederlandse AI-startups aan voor het European AI Startup Landscape. Een initiatief om het AI-startup ecosysteem van Europa in kaart te brengen en vertrouwen in de kwaliteit van deze startups te stimuleren.

AI-toepassingen dragen direct bij aan economische welvaart, maatschappelijk welzijn en het oplossen van grote maatschappelijke uitdagingen. Het mkb, waaronder ook veel startups, heeft hierin een belangrijke economische en innoverende rol. Het European AI Startup Landscape is een gecentraliseerde database en geeft een duidelijk overzicht van de AI-startups ingedeeld naar land en categorie.

Nederlandse selectie AI-startups

Bent u op zoek naar de meest veelbelovende AI-startups van Nederland? Naar nieuwe partners om AI te ontwikkelen of juist toe te passen? De Nederlandse selectie bestaat momenteel uit 170 AI-startups die oplossingen bieden voor verschillende problemen en sectoren. Het European AI Startup Landscape biedt startups toegang tot potentiële klanten, partners en investeerders. Daarnaast is het een manier om vertrouwen in de kwaliteit van de gekozen startups te stimuleren.  

Doel European AI Startup Landscape 

Het doel van het initiatief is om startups te begeleiden en veelbelovende startups een podium te bieden waar zowel startups als organisaties van profiteren. Ook wordt door dit initiatief de adoptie van AI gestimuleerd. Daarnaast toont het de innovatieve kracht van Europese startups en draagt het bij aan de Europese samenwerking om technologische soevereiniteit te creëren.  
 
Het initiatief groeit voortdurend en er werken steeds meer landen samen om internationale uitwisseling te bevorderen. Organisaties kunnen in een gecentraliseerde database zoeken naar kwalitatieve AI-startups om mee samen te werken. Startups krijgen via deze database de kans om zich aan potentiële samenwerkingspartners te presenteren.  

Meer informatie

Interesse om u als AI-startup aan te melden voor dit initiatief? Klik hier voor meer informatie of neem contact op met Roos Kist, coördinator van de werkgroep Startups en Scale-ups

Delen via: