Gezondheid en zorg

Artificial Intelligence (AI) verandert wereldwijd het werk van de zorgverlener en hoe we met de gezondheid van onze burgers en de zorg voor onze patiënten omgaan. Het tempo van deze verandering versnelt. AI biedt grote kansen om de gezondheid van de bevolking te bevorderen en de toenemende druk op het Nederlandse zorgstelsel te verlichten.

Toepassing van AI voor de gezondheidszorg is breed. AI-modellen kunnen een trendverschuiving teweegbrengen van een reactief naar een proactief gezondheidszorgsysteem (preventie). Ze kunnen leiden tot snellere en betere diagnoses en voor de individuele patiënt geoptimaliseerde behandelingen. AI kan ook inzichten opleveren, die beter zelfmanagement van chronische zieken ondersteunen. Op landelijke of zelfs internationale schaal kan AI ingezet worden om sneller inzicht te krijgen en om in te spelen op epidemieën. Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Met meerdere toepassingen kan AI ook bijdragen aan de juiste zorg op de juiste plek (op het juiste moment).

Nederland heeft altijd vooropgelopen op het terrein van digitalisering van de zorg en de benodigde infrastructuur. Wereldwijd zien we dat er flink wordt geïnvesteerd in AI. Dit is het moment om waardevolle Nederlandse AI-toepassingen samen op te schalen en de benodigde structurele data infrastructuur en andere randvoorwaarden (zoals financiën en kennis) op orde te brengen. Ook kunnen we samen een klimaat scheppen om te zorgen voor versnelde toepassing van innovaties op het gebied van AI in de sector gezondheid en zorg.

Werkgroep

Binnen de werkgroep gaan deelnemers samen met de kwartiermaker aan de slag om op het terrein van gezondheid en zorg de grootste kansen en uitdagingen voor AI te identificeren, samenwerkingspartners te verbinden en te werken aan een programmaplan. De werkgroep, waarin in aparte teams gewerkt wordt, richt zich op de volgende thema’s: eco-systeem en matchmaking, behoefte data health infrastructuur en afspraken stelsel, Covid overzicht, burger- en patiëntparticipatie, informatie en educatie van zorgverleners en burgers, financiële ondersteuning, implementatie en cases overzicht. Op basis van deze resultaten wordt de coalitie versterkt, een manifest opgesteld, drie eerste samenwerkingstrajecten geselecteerd en sector plan gemaakt.

Meer informatie? Neem contact op met Pieter Jeekel, kwartiermaker werkgroep gezondheid en zorg.

The security of the Netherlands is under pressure, not only the physical security of citizens and our infrastructure, but also our digital security. As described in the Dutch Cyber Security Agenda, the threat from professional criminals is growing, and there are ‘state actors’ who focus on digital economic and political espionage and digital sabotage. The use of AI offers great opportunities when it comes to strengthening our security, both in the judicial chain and in the defense chain.

Terug naar Nieuwsoverzicht