Versnelde implementatie van waardevolle AI-toepassingen in gezondheid en zorg

blauw met mensen

Gepubliceerd op: 25 maart 2021

Interview Pieter Jeekel, kwartiermaker werkgroep Gezondheid en Zorg

Na het volgen van een internationale cursus over Artificiële Intelligentie (AI) kwam Pieter Jeekel in contact met de Nederlandse AI Coalitie (NL AIC), inmiddels is hij sinds begin 2020 kwartiermaker van de werkgroep Gezondheid en Zorg. Zijn jarenlange ervaring in de sector gezondheidszorg op het snijvlak van innovatie en implementatie en zijn geloof in de meerwaarde van AI komen in deze rol zeer goed van pas.

Meerwaarde Artificiële Intelligentie

Pieter: “Ik geloof dat de inzet van AI een versneld positief effect kan hebben op de gezondheid en zorg van burgers, zorgverleners en het zorgsysteem. De werkgroep heeft als doel om meetbare en duurzame impact op de ontwikkeling en implementatie van waardevolle AI-toepassingen in alle sectoren van gezondheid en zorg te realiseren. Hiervoor is het van groot belang dat randvoorwaarden worden ingevuld en barrières worden weggehaald om implementatie op grote schaal mogelijk te maken.”

Pieter Jeekel

Randvoorwaarden

Pieter vervolgt: “Cruciale onderdelen voor grootschalige implementatie zijn de beschikbaarheid van data, maar bijvoorbeeld ook aandacht voor belangrijke onderwerpen als ethiek en privacy. Nederland heeft op dit moment een zeer goede gezondheidszorg, een goede AI-kenniseconomie en heeft goed leren samenwerken. Dit is een prachtige basis om met alle partners en deelnemers vanuit de NL AIC te excelleren met AI in bepaalde onderdelen van de sector. Investeren in het stimuleren van innovaties en werken aan de basis is daarbij een belangrijk uitgangspunt. De werkgroepen van de bouwstenen zijn van groot belang voor deze basis en leveren belangrijke resultaten zoals een nationale AI-cursus speciaal voor zorgverleners, een leidraad voor begeleidingsethiek, een aanpak voor data delen, matchmaking voor startups en scale-ups en de vorming van het AI-netwerk.”

Ambitie werkgroep

Het hoofddoel vanuit de werkgroep is meetbare maatschappelijke impact. Door een betere gezondheid voor burgers, door het versterken van zorgverleners en ook door een significante bijdrage aan een beheersbaarder zorgsysteem te leveren. Met als resultaat een betere internationale positie op het gebied van AI in de gezondheidszorg. Zowel de potentie voor relevante Nederlandse AI-activiteiten als samenwerking op het gebied van databeschikbaarheid en kennis zijn onderdeel van internationale contacten. Zo maken we mogelijk dat waardevolle innovaties kunnen groeien en breed worden ontwikkeld en geïmplementeerd in Nederland en daarbuiten.

Pieter: “We hebben onlangs deelgenomen aan een online missie met Frankrijk en sessies met Singapore en Duitsland gehouden om de internationale ambitie vanuit de werkgroepen van de NL AIC verder vorm te geven. We brengen in deze bijeenkomsten organisaties, bedrijven en experts met elkaar in contact over de grenzen en sectoren heen. Om van elkaar te leren, potentiële samenwerkingsverbanden te faciliteren en deelnemers aan de NL AIC te helpen hun internationale strategie en aanpak te realiseren.”

Gezamenlijke aanpak

Samen met deelnemers van de werkgroep wordt er vanuit zes thematische teams gewerkt om waardevolle AI-innovaties te helpen en de benodigde randvoorwaarden in te vullen. Pieter: “In 2020 zijn 3 concrete use cases geselecteerd waarna we met ziekenhuizen, zorgverzekeraars, overheid, patiëntenverenigingen en media aan de slag zijn gegaan om deze use cases breder te implementeren. Benodigde tools zoals onder meer een AI-readiness scan, beoordelingstools en een leidraad voor implementatie worden nu als resultaat van deze exercitie verder uitgewerkt. Deze tools en ervaringen worden ingezet bij de vier recent aangekondigde trajecten waar nieuwe use cases worden geselecteerd. Op het gebied van dementie/hersenen, leefstijl en preventie, databeschikbaarheid en oncologie/data delen. De ambitie van de deelnemers is om op deze gebieden landelijk te gaan samenwerken en te excelleren.

Wat levert het op?

Over twee jaar worden meerdere Nederlandse AI-innovaties in Nederland en daarbuiten breed ingezet. Dat is de gezamenlijke doelstelling van de werkgroep. Het moet dan bijvoorbeeld veel eenvoudiger en sneller mogelijk zijn om een AI-innovatie in een nieuwe zorginstelling te ‘kopiëren’ zonder last te hebben van het feit dat data of processen in deze omgeving anders zijn georganiseerd. Pieter: “Het is mooi om te zien dat de potentie van Nederland op het gebied van kennis, kunde, onderzoek en ondernemerschap al zoveel verder ontwikkeld is dan ik in het begin dacht. Als we samenwerken en de juiste keuzes maken, kunnen we op verschillende gebieden internationaal echt tot de top behoren.”

Delen via: