Over de NL AIC

De werkgroep Internationaal coördineert de internationale activiteiten van de Nederlandse AI Coalitie en heeft de ambitie om Nederland internationaal zichtbaar te maken als koploper op het gebied van AI.
Blijf up-to-date van het laatste nieuws omtrent de NL AIC

Contact

Heeft u vragen? Mail naar info@nlaic.com. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.
Bijdragen aan de ontwikkeling van AI in Nederland?
Sluit je dan aan bij de NL AIC.

Laatste berichten

Internationaal

De werkgroep Internationaal coördineert de internationale activiteiten van de Nederlandse AI Coalitie (NL AIC) en legt de focus op de verbinding naar ‘Brussel’ en belangrijke programma’s van de Europese Commissie zoals Horizon Europe en Digital Europe Programme.

Aanpak

De  NL AIC heeft de ambitie om Nederland internationaal zichtbaar te maken als koploper op het gebied van AI. Onder andere door het organiseren van (digitale) internationale AI-missies en inkomende bezoeken. Tevens ondersteunt de werkgroep bij het opzetten van langdurige internationale samenwerkingen op het gebied van AI en organiseren we internationale netwerkactiviteiten.

Werkgroep

De werkgroep internationaal bestaat uit een aantal EU Liaisons, vertegenwoordigers vanuit de ministeries Economische Zaken en Klimaat, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Buitenlandse Zaken, RVO en VNO-NCW. Daarnaast sluiten, afhankelijk van het onderwerp, regelmatig vertegenwoordigers vanuit andere topsectoren, internationale organisaties en brancheverenigingen aan.

De werkgroep houdt zich bezig met de positionering van Nederland op het gebied van AI in het buitenland. Ze ondersteunt de werkgroepen per toepassingsgebied  met het realiseren van hun internationale ambities en signaleert kansen voor Nederlandse bedrijven in het buitenland. Deze ondersteuning kan bestaan uit:

  • Toegang tot een internationaal netwerk op het gebied van AI. ​
  • Informatie over en ondersteuning bij aanvragen van programma’s van de Europese Commissie.​
  • Coördinatie inkomende en uitgaande (online) missies & beursbezoeken.​
  • Ondersteuning bij het vormgeven van internationale partnerships.​
  • Internationale promotie van Nederlandse expertise en icoonprojecten. ​
  • Startpunt voor buitenlandse contacten en verzoeken.​
  • Bijdrage aan internationale (online) events en workshops (of het verspreiden ervan.)​
  • Publicaties & communicatiemateriaal over AI in Nederland

 

Delen met:

Bouwstenen

De NL AIC werkt samen aan de benodigde kennis, expertise en resultaten op vijf thema’s, ook wel bouwstenen genoemd, die belangrijk zijn voor een innovatieve impact in economische en maatschappelijke toepassingsgebieden.

Toepassingsgebieden

AI is een generieke technologie die uiteindelijk haar toepassing vindt in alle sectoren. Het is van belang in te zetten op specifieke, voor Nederland relevante sectoren, waar goede resultaten te behalen zijn en waar kennis en ervaring opgeschaald kan worden voor toepassing in andere sectoren.

Word deelnemer

Om initiatieven in Artificial Intelligence te stimuleren en te verbinden, zijn we er als Nederlandse AI Coalitie van overtuigd dat een actieve samenwerking met een breed palet aan stakeholders essentieel is. In het eigen vakgebied en met andere stakeholders in het ecosysteem om een zo groot mogelijke impact te bereiken voor de ontwikkeling en toepassing van AI in Nederland. Vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven (groot, klein, startup), overheid, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties kunnen deelnemen.

Geïnteresseerd? Kijk voor meer informatie op de pagina over de NL AIC.