Home > Nieuws > AI-hub Zuid-Holland van start
Delen met:
LinkedIn
Twitter
WhatsApp
Email
Print

AI-hub Zuid-Holland van start

Blauw vlak met verbinding

De regio Zuid-Holland gaat de ‘AI-hub Zuid-Holland’ opzetten. Deze netwerkorganisatie zal onder andere één uithangbord en gezamenlijk aanspreekpunt realiseren voor bedrijven en kennisinstellingen in Zuid-Holland die willen werken met Artificiële Intelligentie (AI). Daarmee bedient de AI-hub Zuid-Holland een van de grootste AI-ecosystemen in Nederland, dat bestaat uit Zuid-Hollandse kennisinstellingen (samen +-1000 wetenschappers met een AI-specialisatie), het bedrijfsleven en publieke partners.

De AI-hub Zuid-Holland heeft zogeheten kickstartfinanciering ontvangen vanuit de Nederlandse AI Coalitie. Met de vorming van de hub worden consortia verstevigd en wordt gevolg gegeven aan het AINED rapport ‘Versnellen, vergroten en verbinden’ en de Actieagenda van de Nederlandse AI Coalitie.

De AI-hub Zuid-Holland bouwt gericht verder aan de reeds in gang gezette regionale ecosysteem-strategie. Een van de zwaartepunten hiervan is de nauwe samenwerking van de Zuid-Hollandse kennisinstellingen (WO, HBO, TNO) en publieke en private organisaties op het gebied van geïntegreerde AI-kennisontwikkeling en innovatie. Daarnaast richt de hub zich op het versnellen van innovatie rond AI en ‘dataficatie’ in Zuid-Holland. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar het ondersteunen en vormgeven van sterke toepassingsgebieden van AI zoals vrede, recht en veiligheid; haven en maritiem; energie en duurzaamheid; gezondheid en zorg; en technische industrie. De hub is gebrand op het realiseren van één uithangbord en één gezamenlijk aanspreekpunt voor bedrijven en kennisinstellingen in Zuid-Holland die willen werken met AI. Een laatste speerpunt is het zichtbaar maken van de potentie van AI voor de regio.

De AI-hub Zuid-Holland bestaat al uit: TU Delft (coördinator), Erasmus Universiteit Rotterdam, ErasmusMC, Universiteit Leiden, LUMC, InnovationQuarter, TNO, Provincie Zuid-Holland, Gemeente Rotterdam, Gemeente Den Haag en de Economic Board Zuid-Holland. Via de Taskforce Digital van de Economic Board Zuid-Holland zijn ook ORTEC, T-Mobile, Batenburg Technologie en KPN van de partij. De hub beoogt alle Zuid-Hollandse publieke en private partijen, zo ook de HBO’s (Haagse Hogeschool), te includeren. Waar mogelijk zoekt de hub aansluiting bij of bouwt de hub verder op bestaande initiatieven in de regio, zoals de nieuw te vormen European Digital Innovation Hub (EDIH).

AI-hub Oost NL
Naast de start van de AI-hub Zuid-Holland is onlangs ook de AI hub Oost-Nederland van start gegaan. De regio Oost-Nederland zet hiermee in op het etaleren en verbinden van toonaangevende bedrijven en kennis- en publieke instellingen die de ontwikkelingen rondom AI aanjagen. Kijk hier voor meer informatie.

Tags:

Meest recente berichten

Samen bouwen aan de digitale toekomst