Downloads

Filter op:
Sorteer op:

Resultaten gevonden: (49)

Learning communities voor AI

De nieuwste inzichten laten zien dat ‘innoveren, werken en leren’ compact tegen elkaar aan georganiseerd (...)

Ethiek en AI in de praktijk, samenwerken en samen leren

Dit position paper gaat in op de nadere invulling van de ethische activiteiten van de (...)

SUSU

Overview Dutch AI Startup Landscape

Bekijk hier het overzicht van de meest veelbelovende Nederlandse startups die vanuit de Nederlandse AI (...)

Position_paper_Veiligheid_Vrede_Recht

AI-toepassingen voor Veiligheid, Vrede en Recht

AI speelt een steeds grotere rol in de bescherming tegen dreigingen en het waarborgen van (...)

De Kunst van AI voor iedereen. De verbindende kracht van cultuur en media.

In dit paper schetsen diverse instellingen de potentie van AI-toepassingen en uiteenlopende gebruikerswensen. Het doel (...)

student

Syllabus AI for Business & Government Certification (English)

This syllabus outlines the knowledge on which candidates are tested during the Professional Certification Program (...)

Data Delen

Referentiegids NL AIC: ‘Towards a federation of AI data spaces’

Dit document (Engelstalig) bevat een referentie en richtlijnen voor het ontwikkelen van AI-data spaces en (...)

White paper HR & Technologie

Elke organisatie krijgt steeds meer te maken met nieuwe digitale technologieën. Met dit white paper (...)

Position paper Energy and Sustainability

AI als versneller van de energietransitie

In dit position paper worden de kansen voor een CO2-vrij energiesysteem uiteengezet. De inhoud vormt een (...)

Cover van het position paper

ELSA Labs voor mensgerichte innovatie in AI

In het position paper (Engelstalig) wordt de achtergrond en de waarde van het ELSA concept toegelicht voor (...)

Koersen op AI

Dit position paper geeft de ambitie weer om een versnelling in de maritieme sector te (...)

AI cursus Elements of AI

Communicatie toolkit Elements of AI

De online cursus ‘Elements of AI’ geeft deelnemers inzicht in hun kennis van de basis (...)

Blauwe achtergrond met data

GAP analysis ‘From data sharing proofs-of-concept towards operationalization of the system architecture’

Om inzicht te verkrijgen in de kansen en uitdagingen voor operationalisering en grootschalige toepassing van (...)

Manifest ‘Mensgerichte Artificiële Intelligentie: Een oproep voor zinvolle en verantwoorde toepassingen

Dit manifest beschrijft wat de uitdagingen zijn om te komen tot mensgerichte AI en hoe (...)

Beleidsnota AI is mensenwerk

In de beleidsnota ‘AI is mensenwerk’ zijn de knelpunten gericht op de thema’s arbeidsmarkt, onderwijs- (...)

Samenvatting Beleidsnota AI is mensenwerk

In deze samenvatting van de beleidsnota ‘AI is mensenwerk’ zijn de knelpunten gericht op de (...)

Aan de slag met AI-toepassingen om gezondheid en zorg te verbeteren

Hierin staat omschreven waar de werkgroep Gezondheid en Zorg zich op gaat richten om met (...)

Manifest werkgroep Onderwijs

Het manifest van de werkgroep Onderwijs omschrijft de pijlers waar de werkgroep zich op gaat (...)

Rapport ‘Op weg naar een health data infrastructuur en afsprakenstelsel’

De uitkomsten van dit rapport worden gebruikt om een roadmap te ontwikkelen om te komen (...)

Position Paper – Algoritmen die werken voor iedereen

Hier is alles mee begonnen. De initiatiefnemers van de NL AIC hebben in het Position (...)

Verantwoord datadelen voor AI

Data is samen met algoritmes de bouwsteen voor AI-applicaties, die goed en verantwoord moeten functioneren. (...)

Handleiding behorend bij rapport Verantwoord datadelen voor AI

Dit document beschrijft een stappenplan hoe we het delen van data via experimenten naar de (...)

Actieagenda Nederlandse AI Coalitie

De NL AIC heeft bij de oprichting een eigen actieagenda opgesteld, gericht op human capital, research (...)

Logo Nederlands .SVG

U kunt hier het logo van de Nederlandse AI Coalitie downloaden en gebruiken als u (...)