07a. Mindmap Bestuurlijk Agenderen Waardevolle AI voor Gezondheid

Gepubliceerd op: 21 juni 2022

Deze mindmap biedt een overzicht van de belangrijkste invalshoeken rond AI in de gezondheidszorg vanuit een bestuurlijk perspectief. Daarmee willen we u als zorgbestuurder stimuleren en ondersteunen om de ontwikkeling en toepassing van waardevolle AI te prioriteren op de bestuurlijke agenda en expliciet onderdeel te laten zijn van de strategische koers van de organisatie.

Delen via: