06. Handleiding Aanpak begeleidingsethiek voor AI in de zorg

Aanpak begeleidingsethiek voor AI in de zorg om te komen tot concrete handelingsopties voor techniek, processen en gedrag om het gebruik van digitale innovaties ethisch in te richten.