Filter op:

Bouwstenen

Toepassingsgebieden

Downloads

05f. Supplement 2 – Step-by-step plan for carrying out an economic evaluation

This step-by-step plan is based on the National Health Care Institute’s ‘Guideline for carrying out economic evaluations’ and describes the steps and associated decisions of an economic evaluation as part of an HTA study.

05e. Supplement 1 – Road map for HTA research

This road map provides a concise overview of the costs and funding sources of HTA research into AI applications

05c. iMTA Bijlage 2 – Stappenplan voor het uitvoeren van een economic evaluatie

Dit stappenplan is gebaseerd op de ‘Richtlijn voor het uitvoeren van economische evaluaties’ van Zorginstituut Nederland en beschrijft de stappen en bijbehorende keuzes van een economische evaluatie als onderdeel van een HTA onderzoek.

05b. iMTA Bijlage 1 – Routekaart HTA onderzoek

Deze routekaart geeft een beknopt overzicht van de kosten en financieringsbronnen van HTA onderzoek van AI applicaties.

04b. Innovation Funnel for Valuable AI in Healthcare

In order to help researchers and developers in the process from the development to the scale-up of valuable applications, this tool contains pointers regarding the legal and regulatory scope for action. This enables them to prepare early for minimum requirements or standards and to reflect on actions aimed at creating people-oriented, reliable applications.

04a. Hulpmiddel Handelingsruimte Waardevolle AI voor gezondheid en zorg

Het Hulpmiddel Handelingsruimte ondersteunt dit innovatieproces op vijf domeinen (waarde, toepassing, ethiek, techniek, verantwoordelijkheid). De bundeling in een innovatiefunnel helpt om zoveel mogelijk waarde te creëren: elke fase biedt ruimte om creatief en iteratief te werken maar heeft wel een vastomlijnd doel in het proces en gaat uit van een onderbouwde inzet van middelen.

00. Toolkaart Programma Waardevolle AI

De weg naar de totstandkoming en gebruik van waardevolle AI gaat langs 7 fases met daarin elke keer één kernvraag. Alleen door gebruik te maken van beschikbare best practices en in gezamenlijkheid is het mogelijk om deze kernvraag volledig en uniform te beantwoorden. Daarom bundelt deze toolbox de hulpmiddelen/resultaten en actoren/stakeholders bij elke kernvraag. Door te klikken op de hulpmiddelen kom je bij de online vindplaats daarvan.

AI voor onderwijs

Communicatiekit AI voor Onderwijs

De online cursus ‘AI voor onderwijs’ heeft als doel het creëren van bewustwording bij professionals die werkzaam zijn binnen het onderwijs. Download hier de toolkit met communicatiemiddelen om uw medewerkers en organisatie enthousiast te maken deze cursus te volgen.