Filter op:

Bouwstenen

Toepassingsgebieden

Downloads

05b. iMTA Bijlage 1 – Routekaart HTA onderzoek

Deze routekaart geeft een beknopt overzicht van de kosten en financieringsbronnen van HTA onderzoek van AI applicaties.

04b. Innovation Funnel for Valuable AI in Healthcare

In order to help researchers and developers in the process from the development to the scale-up of valuable applications, this tool contains pointers regarding the legal and regulatory scope for action. This enables them to prepare early for minimum requirements or standards and to reflect on actions aimed at creating people-oriented, reliable applications.

04a. Hulpmiddel Handelingsruimte Waardevolle AI voor gezondheid en zorg

Het Hulpmiddel Handelingsruimte ondersteunt dit innovatieproces op vijf domeinen (waarde, toepassing, ethiek, techniek, verantwoordelijkheid). De bundeling in een innovatiefunnel helpt om zoveel mogelijk waarde te creëren: elke fase biedt ruimte om creatief en iteratief te werken maar heeft wel een vastomlijnd doel in het proces en gaat uit van een onderbouwde inzet van middelen.

00. Toolkaart Programma Waardevolle AI

De weg naar de totstandkoming en gebruik van waardevolle AI gaat langs 7 fases met daarin elke keer één kernvraag. Alleen door gebruik te maken van beschikbare best practices en in gezamenlijkheid is het mogelijk om deze kernvraag volledig en uniform te beantwoorden. Daarom bundelt deze toolbox de hulpmiddelen/resultaten en actoren/stakeholders bij elke kernvraag. Door te klikken op de hulpmiddelen kom je bij de online vindplaats daarvan.

AI voor onderwijs

Communicatiekit AI voor Onderwijs

De online cursus ‘AI voor onderwijs’ heeft als doel het creëren van bewustwording bij professionals die werkzaam zijn binnen het onderwijs. Download hier de toolkit met communicatiemiddelen om uw medewerkers en organisatie enthousiast te maken deze cursus te volgen.

Learning communities voor AI

De nieuwste inzichten laten zien dat ‘innoveren, werken en leren’ compact tegen elkaar aan georganiseerd moeten worden om maximaal effect te bereiken. Binnen learning communities werken bedrijven, onderwijs en innovatielabs nauw met elkaar samen om nieuwe AI-toepassingen bruikbaar te maken in de praktijk en mensen op een pragmatische manier op te leiden.

Ethiek en AI in de praktijk, samenwerken en samen leren

Dit position paper gaat in op de nadere invulling van de ethische activiteiten van de Nederlandse AI Coalitie en belicht de unieke benadering van ethiek via het platform Participative And Constructive Ethics (PACE). Met als missie een ethisch verantwoorde vormgeving en gebruik van AI-toepassingen in de Nederlandse samenleving.

SUSU

Overview Dutch AI Startup Landscape

Bekijk hier het overzicht van de meest veelbelovende Nederlandse startups die vanuit de Nederlandse AI Coalitie en partners zijn aangedragen voor het European AI Startup Landscape. Een waardevol initiatief om het AI-startup ecosysteem van Europa in kaart te brengen.