Visiedocument “Samenleven met AI: Democratie in het digitale tijdperk”

Gepubliceerd op: 8 februari 2024

Kunstmatige Intelligentie (AI) raakt iedereen in de samenleving, zowel zakelijk als privé. Niet alleen als burger in algemene zin, maar ook als individu, patiënt, weggebruiker, consument, werknemer en nog veel meer

Delen via: