Spraaklab: Speaker Tracking in tijd en ruimte

Gepubliceerd op: 22 november 2020

Bij politieonderzoeken worden soms langdurig opnames gemaakt op meerdere locaties, waarbij per locatie meerdere microfoons kunnen worden ingezet. Om gesprekken van verdachten te kunnen vinden, moet de politie alle opnames volledig beluisteren. Een erg tijdrovende klus, waarbij het onvermijdelijk is dat ook gesprekken worden beluisterd van personen, die niets met het onderzoek te maken hebben.

SpraakLab ontwikkelt een product dat de spraak van verschillende sprekers voor het merendeel uit elkaar kan halen en kan labelen. Projectpartner Embedded Acoustics ontwikkelt sensortechnologie voor toepassing in het defensie- en veiligheidsdomein. De politie werkt mee als problem owner (proeftuin).

Inzet van Artificiële Intelligentie

De onderliggende technieken die hier worden toegepast zijn spraakdetectie, sprekerherkenning- en tracking, die allemaal gebruik maken van zelflerende neurale netwerken. Het totale systeem maakt zelfstandig beslissingen op basis van grote hoeveelheden data. Artificiële Intelligentie (AI) software wordt ontwikkeld zodat er sneller en met hogere kwaliteit gewerkt kan worden en privacy van de Nederlandse burger beter gewaarborgd is.

Het product bevat drie stappen: eerst wordt bepaald wanneer er gesproken wordt. Dan worden spraakfragmenten geclusterd per spreker en daarna wordt per cluster bepaald wie er praat. Deze drie op AI gebaseerde technieken zijn niet nieuw, maar om het op dit domein toe te kunnen passen is desondanks innovatief onderzoek nodig.

Welke uitdaging lost het op?

Het product lost twee problemen op:

  • De politie kan efficiënter en met hogere kwaliteit werken
  • Er hoeven minder vaak andere gesprekken dan die van het subject beluisterd te worden, waardoor de privacy van burgers beter gewaarborgd is.

Small Business Innovation Research (SBIR)

Spraaklab heeft deelgenomen aan de SBIR “Artificiële intelligentie voor publieke diensten”. Met SBIR wordt gebruik gemaakt van een uitzondering in de aanbestedingswetgeving voor toegepast onderzoek en ontwikkeling. Een maatschappelijke vraag van de overheid staat centraal.  SBIR werkt in een getrapte innovatiecompetitie naar de innovatieve oplossing(en) toe. De beste voorstellen doen een haalbaarheidsonderzoek. De beste haalbaarheidsonderzoeken krijgen een opdracht om een innovatie te ontwikkelen. Deze innovatie wordt idealiter beproefd in de praktijk door de potentiele overheidsklant.

In samenwerking met:

Spraaklab werkt nu samen met onderzoekspartner Embedded Acoustics aan de tweede fase van het onderzoek. In deze fase wordt een prototype ontwikkeld dat samen met de politie in de praktijk zal worden getest. Dankzij SBIR zijn Embedded Acoustics en SpraakLab in staat om hun AI-idee veel sneller om te zetten in een eerste prototype van het product dat getoetst kan worden in de praktijk.

Delen via: