‘One Maritime Data Standard (OMDS)’: Data Delen binnen de maritieme keten, van leverancier, naar scheepsbouwer tot reder

Gepubliceerd op: 21 september 2021

One Maritime Data Standard (OMDS) wil het datalandschap van de maritieme sector vereenvoudigen. Het principe is heel simpel: productdata wordt één keer gecreëerd door de betreffende fabrikant en vervolgens in een uniform formaat in een centrale datapool vastgelegd.

Gebruikers van de data – als engineers, calculators, inkopers of onderhoudsmonteurs – halen de data van deze centrale plaats op en gebruiken deze vervolgens in hun eigen systemen. Dit leidt tot een efficiëntere keten, minder fouten en een betere basis voor verdergaande digitale integratie. Met OMDS wordt een belangrijke stap gezet in de harmonisatie van datastructuren binnen de maritieme keten: van leverancier, naar scheepsbouwer tot reder.

Inzet van Artificiële Intelligentie

De maritieme sector wil een digitale infrastructuur verder ontwikkelen en in gebruik nemen waarmee bedrijven veilig en betrouwbaar informatie uitwisselen. Het OMDS project zorgt voor een stroomversnelling op dit gebied, waardoor bedrijfsspecifieke data van verschillende organisaties aan elkaar beschikbaar wordt gesteld. Hierdoor kunnen bedrijven in de sector sneller, slimmer en efficiënter met elkaar samenwerken. Dit is essentieel om alle ambities op het gebied van Artificiële Intelligentie (AI) in de maritieme sector te kunnen bereiken, waarbij Data Delen een belangrijke bouwsteen is. Denk aan belangrijke aandachtsgebieden zoals digital twins, predictive maintenance en het Open Simulation Platform.

Welke uitdaging lost het op?

De focus van OMDS ligt op een reductie van transactiekosten als gevolg van het dubbel invoeren van handelsgegevens van componenten en onderdelen die geïntegreerd worden op het schip. Nu worden die gegevens zowel door leveranciers, scheepsbouwers en reders opgevoerd in hun eigen systemen. Scheepsbouwers en reders kennen eigen nummers toe aan onderdelen die door leveranciers bij moeten worden gehouden als zij orders uitleveren. Zo ontstaat er een complex, foutgevoelig en duur speelveld dat geen fundament biedt voor verdere digitale integratie.

Voordelen van OMDS:

  • Een sterke vermindering van de kosten voor data-entry – en beheer
  • Reductie van faalkosten in de keten als gevolg van fouten
  • Verhoging van efficiëntie
  • Vereenvoudigde naleving van wettelijke voorschriften
  • Transparantie in de supply chain door beter inzicht in de oorsprong van data

Samenwerking

De OMDS-werkgroep werkt op dit moment samen met 21 leveranciers van de maritieme sector aan de integratie van hun data aan de datapool. Als gevolg van de situatie in het afgelopen (Corona)jaar heeft een aantal de mogelijkheden dit project op te pakken om diverse reden on hold moeten zetten. Elf partijen zijn op moment van schrijven actief het project aan het implementeren, elk in verschillende fase van de implementatie. Enkele partijen bevinden zich in een afrondende fase en twee partijen zitten in een opstartfase. Daarnaast wordt door 2BA intensief gewerkt aan een maritiem cluster om het aantal partijen dat zich aansluit voor deelname aan dit project exponentieel te laten groeien.

Door de inspanningen te bundelen, kunnen we de kosten voor supply chain management verlagen en de verwerkingssnelheid en -efficiëntie binnen de sector verhogen. Heeft u interesse om aan te sluiten bij dit initiatief, neem dan contact op met de organisatie van OMDS.

Mede mogelijk gemaakt door:

Boskalis, Damen, IHC en Van Oord.

Delen via: