Oddity: Het verhogen van de publieke veiligheid met behulp van het Oddity’s algoritme

Gepubliceerd op: 22 november 2020

Het Nederlandse camera-observatie landschap binnen het publieke domein is reactief ingericht. Observanten ontvangen waarschuwingen van politie-eenheden op locatie om mee te kijken via de camerasystemen. Met Oddity’s algoritme vindt er een verschuiving plaats naar een proactieve werkwijze, waarbij het systeem de observant waarschuwt wanneer afwijkende situaties optreden.

Hierdoor gaan operators triggergestuurd werken, wat de efficiëntie en focus vergroot. Daarnaast neemt de kans toe dat belangrijke incidenten tijdig worden opgemerkt door de observant. Op dit moment maakt Oddity al meerdere steden veiliger door geweld te signaleren. Er wordt verwacht dat in de toekomst alle activiteiten kunnen worden herkend die een observant ook kan herkennen.

Inzet van Artificiële Intelligentie

De toepassing van deep learning in cameratoezicht staat nog in de kinderschoenen. De onderliggende technieken zijn pas recent economisch aantrekkelijk geworden om toe te passen op videobeelden, omdat ze relatief veel computerkracht vereisen. Oddity is één van de eerste Nederlandse partijen die in staat is om geweldsherkenning te gebruiken om de publieke veiligheid te verbeteren. Oplossingen zoals Video Content Analysis (VCA) gebruiken traditionele algoritmes om beperkte functionaliteit toe te voegen aan cameratoezicht. Denk hierbij aan people counting, line crossing en lingering detection; hierbij worden geen technieken gebruikt gebaseerd op deep learning. Oddity’s algoritme gebruikt de nieuwste technieken om met relatief weinig computerkracht videobeelden te analyseren.

Welke uitdaging lost het op?

Oddity lost een aantal problemen op in cameratoezicht:

  • Er worden geen geweldsincidenten meer gemist in de surveillanceruimte.
  • Het zorgt voor snelle detectie en reageertijden.
  • De operators werken gefocust en efficiënter.
  • De surveillance wordt verbeterd zonder personeel toe te voegen.

Small Business Innovation Research (SBIR)

Oddity heeft deelgenomen aan de SBIR “Artificiële intelligentie voor publieke diensten”. Door de samenwerking met de NL AIC zijn bepaalde (semi-)overheidspartijen toegankelijker voor benadering. Met het budget van de SBIR-regeling en het podium dat de NL AIC verstrekt, wordt de positie van Oddity versterkt in de toezichtruimten van Nederland.

Met SBIR wordt gebruikgemaakt van een uitzondering in de aanbestedingswetgeving voor toegepast onderzoek en ontwikkeling. Een maatschappelijke vraag van de overheid staat centraal. SBIR werkt in een getrapte innovatiecompetitie naar de innovatieve oplossing(en) toe. De beste voorstellen doen een haalbaarheidsonderzoek. De beste haalbaarheidsonderzoeken krijgen een opdracht om een innovatie te ontwikkelen. Deze innovatie wordt idealiter beproefd in de praktijk door de potentiele overheidsklant.

Mede mogelijk gemaakt door:

Oddity is ontstaan vanuit drie enthousiaste ondernemers die als missie hebben de publieke veiligheid naar een hoger niveau te tillen door middel van machine learning. Samen met toponderzoekers, dr. ir. R.W. Poppe en dr. R.L. Jansen, binnen de Universiteit Utrecht en met hulp van coaches en experts hebben ze over het afgelopen jaar veel contacten opgebouwd binnen de wereld van cameratoezicht.

 

Delen via: