HeatPuls: Betrouwbaar inzicht door inzet AI versnelt energietransitie

Gepubliceerd op: 22 november 2020

Om een gunstige economische én klimaatimpact te realiseren is ketensamenwerking noodzakelijk. Toepassingen van Artificiële Intelligentie (AI) kunnen een reductie in energiekosten, versterking van de energie-infrastructuur en transitie ten gunste van het klimaat realiseren evenals een versnelling van infrastructurele projecten met positieve klimaatimpact.

Een voorbeeld is HeatPuls. HeatPuls levert een bijdrage aan energieneutrale gebouwen in Nederland door de eerste stap richting een lager energieverbruik toegankelijker te maken. Om de warmte-analyse minder arbeidsintensief te maken, is een tool ontwikkeld om op geautomatiseerde wijze het warmteverlies van woningen en wijken inzichtelijk te maken. Deze tool kan voor alle gebruikers en afnemers van toegevoegde waarde zijn.

Inzet van Artificiële Intelligentie

De data die wordt verkregen door middel van een warmtescan, wordt vervolgens met behulp van AI omgezet tot een actiegericht rapport. Op deze manier wordt de complete analyse een stuk minder arbeidsintensief en tijdrovend. Het verkregen rapport geeft een compleet en duidelijk overzicht van de te treffen maatregelen waar de eigenaar van het gebouw direct mee aan de slag kan tegen veel lagere kosten. Hierdoor wordt het creëren van actiegericht inzicht bereikbaarder en kan de energietransitie worden versneld.

De belangrijkste voordelen van HeatPuls zijn:

  • Automatische, systematische identificatie en classificatie van warmtelekken in woningen.
  • Goedkoper inzicht in warmteverliezen.
  • Actiegerichte adviezen ten behoeve van verduurzaming.
  • Betrouwbaardere inzichten op basis van gemeten waarden in plaats van gemodelleerde schattingen.

Ambitie

In de toekomst moeten er producten worden ontwikkeld die direct relevant zijn voor gemeenten en bijvoorbeeld woningcorporaties. De schaalbaarheid is inherent aan de ontwikkelde software. De ambitie is om in Nederland de hoofdspeler te worden betreffende thermografische scans. Er zal op grote schaal tegen een lage prijs actiegericht isolatie-advies worden afgeleverd. Het ligt in de lijn der verwachting dat dit een substantiële impact zal hebben op de verduurzaming van Nederland.

Mede mogelijk gemaakt door:

De initiële ontwikkeling van HeatPuls is uitgevoerd met subsidie van het Ministerie van Economische Zaken, Nationale regelingen EZ-subsidies, Topsector Energie uitgevoerd door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De betrokken partijen zijn Nieman Ingenieurs, Enpuls en diverse gemeenten die de dienstverlening al gebruiken.

Delen via: