ELSA Lab Learning with AI

Gepubliceerd op: 29 april 2022

In een voortdurend evoluerende en meer gespecialiseerde wereld moeten mensen blijven leren. Om vaardigheden te actualiseren, waarborgen en te verbeteren om volwaardig deel te kunnen blijven nemen en bij te dragen aan de maatschappij.

Aan welke maatschappelijke uitdaging op het gebied van AI wordt gewerkt?

Het ELSA Lab richt zich direct op Sustainable Development Goal 4 (SDG) van de United Nations: ‘Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all’. Daarnaast wordt bijgedragen aan SDG 3 ‘Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages’. Goed onderwijs en leven-lang-leren tools helpen om je talenten maximaal te ontwikkelen, maar ook om te reflecteren over een gezond leven voor jezelf en voor anderen. Ook wordt bijdragen aan SDG 5 ‘Achieve gender equality and empower all women and girls’. De door dit ELSA Lab ontwikkelde oplossingen ondergaan de strengste ethische toetsen als het aankomt op inclusiviteit van alle leeractiviteiten die worden aangeboden.

Wat voor type oplossing wordt de uiteindelijke gebruiker geboden?

Om burgers en kinderen te ondersteunen, worden innovatieve AI-oplossingen ingezet, zodat iedereen optimaal kan deelnemen en bijdragen aan de maatschappij. Met de betrokken partijen uit de quadrupel helix is de ambitie concrete producten te maken en verbeteren die elke burger helpt om zich te ontwikkelen met daarbij extra aandacht voor kwetsbare groepen. Voorbeelden zijn applicaties die iedereen helpen om te leren lezen en producten die mensen van alle leeftijden en achtergronden helpen bij het vinden van een passende baan, leertool en assessment tool of opleiding.

Welke AI-methoden of technologieën worden er tijdens het onderzoek gebruikt?

Het ELSA Lab zet al doorontwikkelde en betrouwbare AI-algoritmen in om de effectiviteit van producten te verhogen. Zowel in het onderwijs als op de werkvloer, heeft het ELSA Lab de ambitie kennis over het leren van de mens te vergroten en in brede kring te delen.

Wordt er samengewerkt met andere sectoren?

De ELSA visie, missie en doelen spreken niet alleen de quadrupel helix partners, ethici, juristen, sociologen en AI-ers aan. Meer dan 80 zeer uiteenlopende partners willen werken volgens de design thinking methode en nemen deel aan ELSA challenges om concrete problemen van deelnemende burgers te helpen oplossen.

Wat is het ultieme succes dat dit ELSA Lab kan bereiken?

Een landelijk netwerk van Living Labs met ELSA keurmerk die multidisciplinaire ELSA vraagstukken rondom leven lang leren met AI helpen oplossen en actief bijdragen aan de empowerment van burgers die willen leren; op elke leeftijd en binnen en buiten Nederland. Daarnaast heeft het ELSA Lab Learning with AI de ambitie producten en procedures te helpen verbeteren of lanceren met een ELSA kwaliteitskeurmerk. Zodat deelnemende burgers, bedrijven, overheden, scholen en startups hier zichtbaar gebruik van kunnen maken en daarmee de maatschappelijke impact uitdragen.

Gehonoreerd met het NL AIC Label

NL AIC Label
NL AIC Label

De Nederlandse AI Coalitie heeft het NL AIC Label ontwikkeld om haar visie op de ontwikkeling en toepassing van AI in Nederland kracht bij te zetten. Een NL AIC Label is een formele erkenning van (de kwaliteit van) een activiteit in lijn met de ambities en strategische doelen van de NL AIC. De NL AIC feliciteert het ELSA Lab Learning with AI van harte!

Meer informatie?

Geïnteresseerd in de ontwikkelingen van dit ELSA Lab? Bezoek dan de website van het Lab. Onderstaande personen kunt u benaderen bij vragen:

Wilt u meer informatie over Mensgerichte AI en het ELSA concept, dan nodigen we u graag uit deze pagina te bezoeken.

Delen via: