ELSA Lab Contestable Urban AI

Gepubliceerd op: 20 mei 2022

Gemeenten hebben behoefte aan de ontwikkeling van een zogenaamde ‘digital twin’: een driedimensionale virtuele representatie van de fysieke stad, waarin de gegevens van de gemeenten en hun samenwerkingspartners gekoppeld zijn aan relevante locaties, en waarmee monitoring, controle, sturing en simulaties kunnen worden uitgevoerd. Belangrijk hierbij is dat de digital twins worden gebaseerd op gedeelde publieke waarden en democratische logica.

Aan welke maatschappelijke uitdaging op het gebied van AI wordt gewerkt?

Dit ELSA Lab is verbonden aan de mondiale Sustainable Development Goals ‘Sustainable Cities and Communities’, en ‘Peace, Justice and Strong Institutions’. In Europese zin sluit het ELSA Lab aan op de in Horizon 2020 gedefinieerde uitdaging met betrekking tot Inclusieve, Innovatieve en Veilige samenlevingen. In het Nederlandse topsectorenbeleid is er vooral aansluiting met de Kennis en Innovatie Agenda over Maatschappelijk Verdienvermogen.

Wat voor type oplossing wordt de uiteindelijke gebruiker geboden?

Dit ELSA Lab ontwikkelt oplossingen voor gemeentes en publieke instellingen die urban digital twins met blijvend maatschappelijk draagvlak willen ontwikkelen. De sturende notie is daarbij ‘contestability by design’, een methodiek die het mogelijk maakt om een AI-toepassing te construeren en permanent te reconstrueren in samenspraak met gebruikers en belanghebbenden. Het ELSA Lab biedt daardoor zowel ‘key enabling methodologies’ als het technisch ontwerp van stedelijke AI.

Welke AI-methoden of technologieën worden er tijdens het onderzoek gebruikt?

In dit ELSA Lab wordt gebruikgemaakt van GIS, Reality Capture, IoT, predictive analytics, 3D visualisation, simulation en machine learning als AI-methoden en technologieën.

Wordt er samengewerkt met andere sectoren?

Dit ELSA Lab is onderdeel van het LDE Centre for BOLD Cities, waarin samengewerkt wordt met diverse Nederlandse gemeentes en hun koepelorganisaties, en met Nederlands mkb dat Digital Twins ontwikkelt. Daarnaast wordt er samenwerkt met de hele onderwijsketen, in het bijzonder de hogescholen en MBO’s in de regio. Het ELSA Lab is met name verbonden met de creatieve industrie.

Wat is het ultieme succes dat dit ELSA Lab kan bereiken?

Het ultieme succes van het ELSA Lab is dat de publieke waarde van ‘contestability’ een vanzelfsprekend onderdeel van het ontwerp van stedelijke AI is geworden, en een aantal goed uitgewerkte en geteste operationalisaties in processen en produkten kent.

NL AIC Label

Gehonoreerd met het NL AIC Label

De Nederlandse AI Coalitie heeft het NL AIC Label ontwikkeld om haar visie op de ontwikkeling en toepassing van AI in Nederland kracht bij te zetten. Een NL AIC Label is een formele erkenning van (de kwaliteit van) een activiteit in lijn met de ambities en strategische doelen van de NL AIC. De NL AIC feliciteert het ELSA Lab Contestable Urban AI van harte!

Betrokkenen

In dit ELSA Lab werken de volgende personen samen:

  • Dr. Achilleas Psyllidis, TU Delft
  • Dr. Roy Bendor, TU Delft
  • Dr. Jess Bier, Erasmus Universiteit Rotterdam
  • Dr. Thomas Swerts, Erasmus Universiteit Rotterdam
  • Dr. Carola van Eijk, Universiteit Leiden

Meer informatie?

Geïnteresseerd in dit ELSA Lab? Neem dan contact op met Achilleas Psyllidis. Wilt u meer informatie over Mensgerichte AI en het ELSA concept, dan nodigen we u graag uit deze pagina te bezoeken.

Delen via: