Codi, de virtuele beleidsassistent

Het stellen van Kamervragen is een cruciaal aspect van de Nederlandse democratie. Het vormt een middel om de regering te controleren en waarborgt transparantie en verantwoording. Jaarlijks worden meer dan 3.000 Kamervragen voorgelegd. Het beantwoorden van deze vragen is een uitgebreide taak die duizenden ambtenaren betreft, verdeeld over talloze organisaties en afdelingen.

De antwoorden op deze Kamervragen worden vaak geïnformeerd door eerdere politieke documenten, zoals Kamerbrieven, eerder beantwoorde Kamervragen, rapporten, debatten en meer. Ambtenaren worden echter geconfronteerd met verschillende uitdagingen:

• De werkdruk is aanzienlijk en de doorlooptijden zijn kort.

• Er worden zeer hoge kwaliteitsnormen gehanteerd.

• Veel tijd wordt besteed aan het zoeken naar informatie in diverse databanken.

• De benodigde informatie is vaak verspreid over lange, formele tekstdocumenten.

Toepassing van Kunstmatige Intelligentie

Codi, de virtuele beleidsassistent, vertegenwoordigt een oplossing voor deze uitdagingen door middel van kunstmatige intelligentie. Gekoppeld aan tientallen officiële overheidsbronnen, zet Codi deze ongestructureerde gegevens om in betekenisvolle en waardevolle informatie. Door gebruik te maken van geavanceerde taalmodellen en machine learning, ontleedt, structureert en verrijkt Codi tekstdata.

In het geval van Kamervragen interpreteert en vergelijkt Codi de gestelde vragen en hun context met alle beschikbare overheidsinformatie die relevant is voor het beantwoorden van de vraag. Dit resulteert in een uitgebreid dossieronderzoek voor elke Kamervraag, waarbij vergelijkingen worden gemaakt met eerder gestelde vragen en antwoorden, en alle overige relevante informatie.

Uitdagingen die worden opgelost

Door de inzet van Codi kunnen ambtenaren zich meer richten op het vormen van oordelen, in plaats van op het tijdrovende zoeken, interpreteren, analyseren en vergelijken van documenten en andere data. Codi garandeert niet alleen tijdsbesparing, maar zorgt ook voor een volledige, nauwkeurige en consistente beantwoording van Kamervragen, waarbij geen informatie over het hoofd wordt gezien.

Het gebruik van Codi voor het sneller, gemakkelijker, nauwkeuriger en consistenter beantwoorden van Kamervragen

Codi biedt ambtenaren de mogelijkheid om Kamervragen op een snellere, eenvoudigere, nauwkeurigere en meer consistente manier te beantwoorden. Hiermee wordt de democratische functie versterkt, de werkdruk verlaagd en hebben ambtenaren meer tijd om zich te concentreren op het proces van oordeelsvorming; een cruciaal en waardevol onderdeel van dit proces.

Onlangs is er een interdepartementale pilot uitgevoerd met deelname van directies van onder meer het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Financiën/Belastingdienst. De resultaten van deze pilot waren positief en de volgende uitdaging is om deze oplossing breder binnen de overheid te implementeren.

Mede mogelijk gemaakt door:

JoinSeven.

Meer informatie

Voor verdere informatie, contactpersonen of meer van dit soort projecten kunt u terecht bij de Werkgroep Startups en Scale-ups. Bezoek hiervoor:

Delen via: