AVOS: Het keuren van avocado’s zonder ze te beschadigen met behulp van AI

Visual AVOS van Experience Fruit Quality

Gepubliceerd op: 9 december 2021

Nederland is één van de grootste importeur van avocado’s. In 2020 415 miljoen kilo, een stijging van 19% ten opzichte van 2019. Een avocado is een zeer geliefd product en niet meer weg te denken uit het assortiment van een groenteboer of supermarkt. Toch blijft het een uitdaging om een avocado te eten wanneer deze rijp is.

Het net zo lang drukken, knijpen en voelen totdat er een avocado is gevonden die net dat ene beetje meegeeft als teken van rijpheid komt de kwaliteit van het product niet ten goede en zorgt voor verspilling en kostenverlies. Uit recent consumentenonderzoek is gebleken dat zelfs 1 op de 3 avocado’s wordt weggegooid.

Keten reductie verlies avocado's

Welke uitdaging lost het op? 
Het inschatten van de rijpheid van een avocado is al veel eerder in de keten een heikel punt. Een avocado passeert namelijk vanaf de boom tot op het bord minstens tien tussenstations voordat deze de consument bereikt. Hoe kun je in dit proces de rijpheid inschatten zonder de vrucht te beschadigen? Door ervaringen van keurmeesters te combineren met nieuwe technologische mogelijkheden hebben Experience Data en dochterorganisatie Experience Fruit Quality een oplossing bedacht en tevens hoe deze praktisch kan worden toegepast om significant verspilling te reduceren en geld te besparen. Hiervoor is het slimme device AVOS ontwikkeld, waarmee keurmeesters zonder de avocado door te snijden de rijpheid van de avocado kunnen zien.

Inzet van Artificiële Intelligentie
De revolutionaire smart machine AVOS is een praktische werkinstrument voor dagelijks gebruik op de werkvloer. Door de slimme AI onder de motorkap helpt het keurmeesters om betere kwaliteitsbeslissingen te maken dan met het blote oog mogelijk is. AVOS verzamelt unieke kwalitatieve data, slaat deze informatie op en zet deze in om met behulp van AI de rijpheid en kwaliteit van avocado’s in te schatten. Als er onzekerheid bestaat over de kwaliteit wordt de medewerker ingeschakeld om bepaalde acties te ondernemen om de kwaliteit te beoordelen.

Impact
Op deze manier is het mogelijk om complexe vraagstukken op te lossen en verbeteringen door te voeren in operationele en strategische (kern)processen. Door de inzichten uit de data toe te passen en de kernprocessen/werkwijze aan te passen. Als gevolg hiervan kunnen andere logistieke keuzes worden gemaakt en vindt er minder verspilling plaats, is er minder CO2-uitstoot en resulteren deze keuzes uiteindelijk in minder klachten over de rijpheid en kwaliteit. Door de gehele keten transparanter te maken met data en de kennis inzichtelijk te maken zodat niet alleen de keurmeester, maar ook de medewerkers, het management en de avocadoboer betere en slimmere besluiten kunnen nemen. De digitale assistent AVOS wordt in dit proces als een unieke collega ervaren die een duidelijke meerwaarde biedt.

Op basis van bovenstaande werkwijze betekent dit dat:

  • De keurmeester nu op basis van grotere steekproeven grotere aantallen avocado’s kan meten en op basis van deze data slimmere en gefundeerde besluiten over partijen kan maken.
  • Het management kan op het niveau van leveranciers zien wat de rijpheid en kwaliteit is, kan problemen opsporen, kan verantwoording naar leveranciers afleggen en op basis van deze informatie strategische acties bepalen.
  • Het directieniveau heeft inzicht in de globale in- en doorvoer van avocado’s, de reductie in verspilling, de kostenbesparing en kan tevens slimmere keuzes maken om de keten te verduurzamen.

Kwaliteitsinspectie avocados met AVOS

Wat levert het op?
Het primaire doel van AVOS is om de verspilling van avocado’s te reduceren en zo kosten te besparen. Daarnaast wordt specialistische kennis duurzaam vastgelegd. De oplossing is optimaal te integreren in de dagelijkse werkzaamheden van avocadokeurmeesters en bestaat uit de volgende onderdelen: AVOS mini (zintuigen), AVOS App (software), AVOS AI (modellen) en AVOS (Avatar). Er wordt onderzocht of het mogelijk is de opgedane ervaringen ook toe te passen op andere producten, zoals mango’s. AVOS is inmiddels succesvol toegepast, lees hier hoe Albert Heijn en Bakker Barendrecht AVOS gebruiken in hun dagelijkse operatie.

Gezamenlijke ambitie
Experience Fruit Quality is een dochter van Experience Data en met het AVOS device richten zij zich op een specifieke markt, de fruitkwaliteit, terwijl Experience Data zich richt op de corporate markt. Experience Data heeft als missie AI te operationaliseren om het leven van professionals een stuk makkelijker en leuker te maken door repetitieve en complexe werkzaamheden te reduceren met slimme dataoplossingen. Experience Data heeft de nodige ervaring en kennis opgebouwd op het gebied van AI en data science en deelt graag haar kennis en ervaring met deelnemers van de NL AIC. Om zo haar steentje bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van het vakgebied AI in Nederland.

Reductie verspilling avocado's

Samenwerkingspartners
In dit project is samengewerkt met R2R en Sanders machinebouw. Kijk voor meer informatie over de ontwikkeling van de smart machine AVOS en de bijbehorende toepassingsmogelijkheden op de website van Experience Data of Experience Fruit Quality.

Delen via: