Verbreding landelijk bewustzijn rondom AI met AI-Parade

Gepubliceerd op: 19 februari 2024

De toenemende digitalisering en daarmee de inzet van (generatieve) Artificiële Intelligentie (AI) heeft de samenleving zowel positief als negatief op scherp gezet. AI maakt al lang een groot onderdeel uit van ons dagelijks leven en zal dat in de toekomst in nog veel grotere mate doen. Een groot deel van de inwoners van Nederland heeft echter nog weinig kennis van AI en is zich nog niet bewust van de impact van de toepassing van AI in hun dagelijks leven. 

Om inwoners van Nederland zo veel mogelijk voor te bereiden op een toekomst met AI is het van belang hen direct te betrekken en het niveau van kennis en bewustzijn over AI te verhogen. Om hen in staat te stellen de toepassing van AI zo goed mogelijk in hun dagelijks leven te kunnen benutten. De AI-Parade, een initiatief van de werkgroepen Mensgerichte AI, Publieke Diensten en Cultuur en Media, heeft een aanzienlijke impact gehad op het bewustzijn rondom AI in Nederland.

Samen met burgers in dialoog over AI

De AI-Parade is een reizende manifestatie die burgers laat kennismaken met AI en het gesprek laat voeren over de inzet en invloed op de samenleving. Door het hele land hebben in 2022 en 2023 rond de 35 bibliotheken hun deuren geopend voor het interessante programma van de AI-Parade. De AI-Parade bestaat uit een installatie en diverse activiteiten voor jong en oud en is door de Koninklijke Bibliotheek ontwikkeld samen met het bibliotheekwerkveld en AI-hubs in de regio. Met als doel het informeren van 1 miljoen mensen over AI.

Kijk hier voor een impressie van de AI-Parade in Groningen:

Financiering en rol NL AIC

Om de AI-Parade te kunnen uitvoeren, heeft de Koninklijke Bibliotheek financiering ontvangen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de programmalijn digitaal burgerschap van Stichting Pica, de Nederlandse AI Coalitie en het Netwerk Mediawijsheid. De NL AIC fungeerde in dit project als adviesorgaan en bood tevens praktische ondersteuning en input bij het ontwikkelen en uitvoeren van de AI-Parade.

Meer informatie

Bent u geïnteresseerd in meer informatie over de maatschappelijke dialoog? Bezoek dan deze pagina of neem contact op met Náhani Oosterwijk. Wilt u meer weten over het ELSA concept, dan kunt u deze pagina raadplegen.

Delen via: