NL AIC slaat handen ineen met Kickstart AI en organiseert de eerste editie van de Nationale AI Challenge

Gepubliceerd op: 10 juni 2024

Deelnemers van de NL AIC kunnen zich vanaf 11 juni 2024 aanmelden voor de eerste editie van de Nationale AI Challenge. Een team van experts en engineers gaat samen met u aan de slag met uw use case.

Wat is de Nationale AI Challenge?

Kickstart AI en de Nederlandse AI Coalitie (NL AIC) richten zich beide op het bevorderen van de ontwikkeling en toepassing van AI in Nederland en hebben elkaar gevonden als complementaire partners met een gedeelde missie om de ontwikkeling en adoptie van AI te bevorderen. Als eerste stap in de samenwerking wordt er een Nationale AI Challenge opgezet voor deelnemers aan de NL AIC. Met als doel om door krachten te bundelen concrete uitdagingen waar bedrijven of maatschappelijke organisaties in de praktijk mee te maken hebben, aan te pakken, en deze met behulp van AI op te lossen. 

Ook bedrijven die geen deelnemer van de NL AIC zijn, kunnen hun use case aanmelden. Dit kan echter alleen samen met één van de huidige deelnemers. Bekijk hier wie al deelnemer van de NL AIC is. Wilt u deelnemer  worden van de NL AIC? Dat kan eenvoudig via deze link

Hoe werkt het? 

Deelnemers van de NL AIC kunnen zich vanaf 11 juni 2024 aanmelden voor de eerste editie van de Nationale AI Challenge. Na een voorselectie en technische check door het projectenteam van Kickstart AI gaat een top 5 door naar de selectiedag. Tijdens de selectiedag in september wordt er een winnaar gekozen. Een team van experts en engineers gaat dan samen met u aan de slag met uw use case. 

Juryleden

De selectiecommissie van de Nationale AI Challenge is bekend. Voor het selecteren van een uitdagende en effectieve use case die waardevol is voor een breder publiek en kan worden opgelost met AI. Zowel ondernemerschap, wetenschap, publiek belang als investeren in AI zijn vertegenwoordigd. We stellen de vijf deskundige juryleden graag aan u voor:

Belangrijke data

16 augustus, 23.59 uurDeadline aanmelden
27 augustusPreselectie
28/29 augustusTechnische check
9 septemberSelectiedag (deze vindt in de middag plaats, locatie volgt nog)
OktoberStart uitwerking use case

Wat is een goede use case?

Een goede use case voor deze challenge heeft meerdere elementen. De use case pakt een probleem binnen uw organisatie(s) aan en staat centraal in uw werkzaamheden. Daarnaast is het ook belangrijk dat de inzichten uit de challenge breed te delen zijn en dat er voldoende en kwalitatieve data beschikbaar is om de challenge op te lossen. Voorbeelden van use cases waar Kickstart AI het afgelopen jaar aan heeft gewerkt vindt u hier

Selectiecriteria 

  • Indiener kan een bedrijf, overheid of maatschappelijke organisatie zijn.
  • U bent deelnemer van de Nederlandse AI Coalitie (indien de aanvraag via een consortium wordt gedaan, dient in ieder geval de hoofdaanvrager deelnemer van de NL AIC te zijn).
  • De use case is passend bij de missies van NL AIC en Kickstart.AI.
  • De oplossing is schaalbaar. Dit houdt in dat de use case een grotere impact heeft dan alleen binnen de muren van uw organisatie.
  • Er moet een duidelijk probleem worden gedefinieerd, zowel ten bate van het bedrijf als technologisch gezien. 
  • De indiener beschikt over bruikbare, relevante en voldoende data, en is bereid om deze data te delen met het projectteam van Kickstart AI.

Interesse?

Deze challenge wordt mede mogelijk gemaakt door Kickstart AI en de Nederlandse AI Coalitie. Wilt u deelnemen aan deze Nationale AI Challenge? Meld uw use case dan hier aan! Heeft u vragen of is er iets niet duidelijk? Neem contact op met Sophie van Eck (NL AIC) en Iris Visser (Kickstart AI).

Meer informatie

In de challenge wordt verwezen naar de missie van Kickstart AI en de NL AIC:

  • Kickstart AI heeft als missie om de adoptie van AI in Nederland te versnellen. De organisatie werkt hiervoor samen met bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties om praktische AI-oplossingen te ontwikkelen voor hun meest urgente uitdagingen. Met een snel groeiende community van meer dan 4500 data scientists, software engineers en AI-experts brengt Kickstart AI de pioniers op het gebied van AI in Nederland samen om ideeën, best practices en kennis uit te wisselen en zo het AI-talent in het land te stimuleren. De organisatie is opgericht door Ahold Delhaize, ING, KLM, en NS met als doel om het AI ecosysteem in Nederland een boost te geven. 
  • De Nederlandse AI Coalitie is een publiek-privaat samenwerkingsverband van bijna 500 deelnemers, waarbij overheid, bedrijfsleven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en maatschappelijke organisaties zich inzetten om AI-ontwikkelingen in Nederland te versnellen en AI-initiatieven in Nederland met elkaar te verbinden. De missie is om Nederland in een leiderschapspositie te brengen én houden op het gebied van verantwoorde ontwikkeling én toepassingen van AI. Voor welvaart en welzijn met inachtneming van Nederlandse en Europese normen en waarden. De NL AIC functioneert als dé katalysator van AI-toepassingen in ons land.

Veelgestelde vragen

Wat is een voorbeeld van een use case?
Een goede use case voor een challenge heeft meerdere elementen. De use case pakt een echt probleem binnen uw organisatie(s) aan en staat centraal in uw werkzaamheden. Daarnaast is het ook belangrijk dat de inzichten uit de challenge breed deelbaar zijn en dat er voldoende en kwalitatieve data beschikbaar is om de challenge op te lossen. Voorbeelden van use cases waar Kickstart AI het afgelopen jaar aan heeft gewerkt, vindt u hier

Wat wordt er met mijn data gedaan?
De data die u invult op het aanmeldformulier wordt ingezien door een klein team van Kickstart AI en de NL AIC. Is uw organisatie en use case geselecteerd voor de selectiedag op 9 september 2024? Dan vindt er voorafgaand een technische check plaats, waarbij de projectleider van Kickstart AI samen met u de mogelijkheden bespreekt.

Delen via: