Belangrijke impuls voor ondersteuning AI-projecten mkb door de NL AIC

Gepubliceerd op: 12 februari 2024

Financiering en ondersteuning van AI-toepassingen dragen direct bij aan economische welvaart, maatschappelijk welzijn en het oplossen van grote maatschappelijke uitdagingen. Het mkb, waaronder ook veel startups, heeft hierin een belangrijke economische en innoverende rol. Uit onderzoek blijkt dat het mkb tegen vele barrières aanloopt bij het toepassen van AI. Om de kloof voor het mkb tussen de kennisbasis en toepassing in AI-innovaties te overbruggen, heeft de Nederlandse AI Coalitie in 2022 de MIT AI-regeling ondersteund.

Deze vanuit de Nederlandse AI Coalitie geïnitieerde en ondersteunde regeling was in samenwerking met de regionale organisaties opgezet en uitgevoerd door RVO. De regeling werd gefinancierd vanuit de kickstartfinanciering die beschikbaar werd gesteld door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Versnelde toepassing van AI

De toegekende voorstellen vormden een mooi palet van relevante toepassingen van AI dat voor alle sectoren van onze maatschappij relevant is. Van intelligent onderhoud en geautomatiseerde drone inspecties van belangrijke infrastructuur, gezondheidszorg, groen in stadsplanning, analyse van media-uitingen, tot horticultuur en aquacultuur optimalisatie, optimalisatie van scheepvaartroutes en geluidsmeting in de gebouwde omgeving. Ook het gebruik van synthetische (niet persoonlijke) data voor AI-training in vele toepassingen werd gehonoreerd. 

Hierbij een overzicht van de penvoerders van de in 2022 gehonoreerde projecten. Raadpleeg de diverse interviews voor meer informatie over deze interessante projecten:   

Ondersteuning mkb vanuit het AiNed programma 

Het grote animo voor deze regeling vormde een goede basis voor een nieuwe call, die in 2023 werd geïnitieerd vanuit het door de NL AIC ontwikkelde AiNed programma dat door het Nationaal Groeifonds is gehonoreerd met een totaalbudget van 204,5 miljoen. De AiNed MIT AI-regeling wordt jaarlijks herhaald tot en met 2026. Via de website van het AiNed programma blijft u op de hoogte.

Delen via: